De PCOB Nijkerk, Nijkerkerveen en Hoevelaken gaat pleiten voor wooncomplexen waarin een mix komt te zitten van ouderen met jongeren. Op 19 januari volgt hierover een gesprek met de Woningstichting Nijkerk. De gemeente Nijkerk heeft al positief gereageerd. In de wooncomplexen worden ook de zorgmedewerkers ondergebracht, waardoor er minder reistijd is voor het zorgpersoneel en vereenzaming wordt beperkt. Er komen bovendien gezinswoningen vrij voor gezinnen. De PCOB maakt zich zorgen over de toekomstige ontwikkelingen aangezien het aantal ouderen de komende twintig jaar flink gaat toenemen. In 2040 zijn er 86 procent meer 75-plussers (van 1.4 maar 2,6 miljoen) en 150 procent meer mensen van boven de negentig jaar, terwijl het aantal mantelzorgers afneemt met 60 procent en de zorgmedewerkers nemen 40 procent af. Wooncomplexen, waarin ontmoeting tussen ouderen en jongeren centraal moet staan en de woningen levensloopbestendig zijn, kunnen hiervoor een oplossing bieden. Het wooncomplex nieuwe stijl heeft een gezamenlijke ruimte, een logeermogelijkheid en een gezamenlijke tuin. De plannen werden woensdag 11 januari gepresenteerd. Foto en bron Kees van den Heuvel