Deze week start in het buitengebied van de gemeente Nijkerk het maaien van bermen, sloten en greppels. Dit werk voert de firma Vaarkamp uit Ede voor de gemeente Nijkerk uit. De gemeente maakt onderscheid tussen functionele bermen en ecologische bermen. Functionele bermen bestaan vooral uit gras. Ecologische of bloemrijke bermen hebben een hogere natuurwaarde vanwege de biodiversiteit. Bij het maaien van de ecologische bermen zal het maaisel maximaal 2 weken blijven liggen voor het behoud van zaden. Andere stukken maaien ze volgens de sinusmethode, een ecologische maaimethode. Per maaibeurt blijft een deel staan. Door te maaien in fases blijft er het hele jaar door voldoende schuilgelegenheid en voedsel voor vlinders, bijen en vogels. Dit draagt bij aan de biodiversiteit. Het uitmaaien van sloten en greppels zorgt voor een goede doorstroming van het water tijdens regenachtige perioden. Maaisel uit sloten bestaat voornamelijk uit riet. Dit blijf maximaal 5 dagen op de kant indrogen voordat het wordt afgevoerd. De werkzaamheden vinden voor een deel vanaf de wegplaats. Als de werkzaamheden het verkeer belemmeren dan vraagt de gemeente hiervoor uw begrip. En ze vragen u om voorzichtig te rijden bij de werkzaamheden.