De Jeugdgemeenteraad Nijkerk heeft dinsdagavond 12 maart gekozen voor het plan van de Oranje Nassauschool om een speelparkje in te richten aan het Eijkmanplantsoen. Het thema van dit jaar was: ‘Iedereen doet mee’. De elf scholen maakten plannen passend binnen het thema om samen te sporten en spelen, elkaar te ontmoeten, elkaar te helpen en samen gezellige dingen te doen. Elf basisscholen deden mee aan de Jeugdgemeenteraad: Daltonschool Corlaer, De Koningslinde, De Open Kring, Het Baken, Ichthusschool, Koningin Emmaschool, Maranathaschool, Oranje Nassauschool, Schimmelpenninck van der Oyeschool, ’t Blokhuus en de Willem Farelschool.

De leerlingen kregen een gastles van een raadslid en werkten op school aan de opdracht om een plan te maken binnen het thema: ‘Iedereen doet mee’. Het maakt niet uit wat je leeftijd is, waar je vandaan komt, hoeveel geld je hebt en welke talenten of beperkingen je hebt. Het is fijn om ‘mee te doen’ en dat kan over van alles gaan: sporten, muziek maken, naar school gaan, werken of naar de winkels kunnen gaan.

De leerlingen maakten plannen voor sport- en speelplekken waar ook kinderen met een beperking kunnen spelen en waar het ook voor ouderen gezellig is. Er werd ook voorgesteld om een zomerse picknick te organiseren voor iedereen, om activiteiten en workshops te organiseren waar iedereen welkom is en om een ontmoetingsplek te maken waar jong en oud samen komt. De leerlingen van de Oranje Nassauschool willen het plantsoen voor de school zo inrichten dat iedereen er kan spelen. Zij denken aan een wiebelbrug, een blotevoeten pad, een familieschommel en een picknicktafel maar ook vogelhuisjes en een insectenhotel.

 

Presenteren, debatteren en stemmen

Alle scholen presenteerden hun plan in een kraampje in het stadhuis. Tijdens de vergadering van de jeugdgemeenteraad met in totaal 22 leerlingen van 11 scholen werd elk plan kort toegelicht. Daarna maakte de burgemeester bekend welke vijf plannen de meeste punten van de jury kregen. Dat waren de plannen van De Koningslinde, De Open Kring, De Koningin Emmaschool, De Oranje Nassau school en ’t Blokhuus.

Deze vijf best beoordeelde plannen werden daarna besproken. Op deze taak waren de leerlingen ’s middags door de ‘gewone raadsleden’ al goed voorbereid. Er werden vragen gesteld over elkaars plannen en daarna werd er gestemd. Voor het winnende plan is vijfduizend euro beschikbaar. De school en de gemeente overleggen over de uitvoering. Alle deelnemers ontvingen een oorkonde en groep 8 van de Oranje Nassau school krijgt ook nog een debattraining. Rond 21.00 uur was de vergadering afgelopen. De vergadering is via de website van de gemeente Nijkerk nog terug te kijken.

 

Kennismaken met de lokale democratie

De Jeugdgemeenteraad vindt ieder jaar plaats. De gemeenteraad van Nijkerk vindt het belangrijk dat kinderen zowel in het basisonderwijs als in het voorgezet onderwijs kennis maken met de lokale democratie. Daarom organiseert de gemeenteraad jaarlijks twee lesprogramma’s: de Jeugdgemeenteraad voor basisschoolleerlingen en het project Wegwijs voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs.