Voor een rechtvaardige en duurzame toekomst Nederland staat op een kruispunt. Met de Tweede Kamerverkiezingen in zicht liggen, ook voor de inwoners van de gemeente Nijkerk, belangrijke keuzes voor die de koers van onze samenleving mede zullen bepalen.

In een tijd waarin burgers zich zorgen maken over het gebrek aan sociale rechtvaardigheid, is het onze plicht om te streven naar een samenleving waar financiële zorgen niet langer het leven van mensen beheersen. Een mogelijke stap in die richting is het opleggen van beperkingen aan de prijsstijgingen van huur en energie. Daarnaast is wonen een fundamenteel recht. Laten onze politici aan de slag gaan voor een toekomst waarin iedereen een betaalbare woning kan vinden. Ondertussen tikt de tijd door voor onze planeet. De klimaatcrisis is een urgent probleem en een test voor ons rentmeesterschap. Een nieuwe regering dient dan ook vastberaden actie te ondernemen om een leefbare wereld te waarborgen voor komende generaties.

Verder is het van belang dat onze volksvertegenwoordigers zich inzetten voor een gezondheidssysteem zonder financiële belemmeringen, waarbij de vrees voor hoge kosten geen obstakel mag vormen om de benodigde zorg te verkrijgen. Met verantwoordelijkheid als onmisbare leidraad en de wil om het goede te doen, is dit het moment om te kiezen voor een toekomst waarin solidariteit en duurzaamheid hand in hand gaan.

André Vermeulen.