Op zondag 5 december a.s. is er een gezamenlijke zendingsdienst van de PKN-kerken in Nijkerkerveen met het zendingsgezin Oudshoorn, dat werkzaam is voor de organisatie GZB in Namibië.

De dienst zal gehouden worden in de Gereformeerde Kerk om 9.30 uur en kan ook via een live-verbinding in de kerkgebouwen van de Eben-Haezerkerk en de Grote Kerk worden meegemaakt.

De dienst zal geleid worden door de ambulant predikant van de Eben-Haëzerkerk ds. E.J. Hempenius uit Barneveld, en ds. Oudshoorn, ds. Van der Sluijs en ds. Visser zullen vanuit de Bijbel spreken over het thema Zending verbindt. De dienst kan ook door iedereen thuis worden gezien en geluisterd via de websites van de Eben-Haëzerkerk en de Grote Kerk. Of natuurlijk direct via de website van de Gereformeerde Kerk.

De (digitale) collecte zal voor de GZB zijn, voor het belangrijke zendingswerk dat Joram en Daniëlle Oudshoorn voor deze organisatie doen. Samen met hen kunnen we uitzien in de tijd van Advent naar een mooie dienst en veel zegen!

In Namibië dragen Joram en Daniëlle Oudshoorn sinds 2018 bij aan het toerusten van kerkleiders, om als discipel van Jezus te leven, de lokale kerk op te bouwen en het Evangelie te delen met anderen. Zo willen Joram en Danielle en hun 4 kinderen (van 4 – 11 jaar) meebouwen aan de veelkleurige kerk van Namibië. Ook willen ze graag ontdekken wat wij als christenen in Nederland kunnen leren van christenen in Afrika. De PKN-gemeenten van Nijkerkerveen ondersteunen dit zendingsproject.

Wilt u het zendingsgezin ook ondersteunen? Maak dan uw gift over naar de Diaconie Hervormde gemeente Nijkerkerveen NL41 RABO 0377820040 m.v.v. familie Oudshoorn. Bij voorbaat hartelijk dank!

Meer info: www.WelkomInOnzeKerken.nl