De Frieswijkstraat in Nijkerk, één van de belangrijkste verkeersaders naar de binnenstad, gaat vanaf maandag 29 augustus op slot. Er worden vrij liggende fietspaden gerealiseerd met het doel om de veiligheid voor fietsers te verbeteren. De Frieswijkstraat wordt gerenoveerd vanaf het gedeelte Eijkmanplantsoen tot en met de bolfontein op de rotonde Callenbachstraat/Torenstraat. Op het deel vanaf de Albert Heijn tot het Eijkmanplantsoen zijn reeds vrij-liggende fietspaden aanwezig. Eerder al mochten de omwonenden van de straat zich erover buigen tijdens een inloopbijeenkomst op 7 april. Dit leidde tot het definitieve ontwerp, ook al konden niet alle wensen worden gehonoreerd. Er was weinig ruimte voor inspraak aangezien het ontwerp voldeed aan de hiervoor geldende richtlijnen. Om deze reden heeft er geen formele inspraakprocedure plaats gevonden. De kosten zijn € 275.000,-. Foto’s Kees van den Heuvel