Heeft u in de afgelopen periode actief meegedaan aan de Dialoog Samen aan Zet? We hebben samen mooie stappen gezet voor Nijkerk. Als blijk van waardering en om ervaringen te delen, nodigen wij u van harte uit voor een zomerbijeenkomst op woensdag 20 juni van 19.30 tot 21.30 uur in het Corlaer College.

Doel en opzet van de zomerbijeenkomst

Het doel van deze bijeenkomst is enerzijds om gezellig bij elkaar te zijn en te genieten van een hapje en een drankje. Anderzijds willen we de schijnwerpers zetten op wat we samen allemaal bereikt hebben en wat de stand van zaken is. Achter de schermen is door heel veel mensen hard doorgewerkt aan de uitwerking en realisatie van een flink aantal voorstellen. Sommige voorstellen zijn inmiddels volop in uitvoering en bij andere voorstellen is het nog zoeken naar de manier waarop dit verder aangepakt kan worden, al dan niet in samenhang met elkaar. Misschien heeft u nog goede ideeën die er toe bijdragen dat voorstellen die nog niet tot uitvoer zijn gekomen, toch van start kunnen gaan! En bent u betrokken bij de uitwerking van een voorstel en heeft u daarbij hulp nodig of heeft u vragen? Dan kunt u dat ook op tafel leggen. Wie weet levert dit mooie nieuwe samenwerkingen of antwoorden op! De (nieuwe) raad wordt ook uitgenodigd voor deze bijeenkomst, zodat u wellicht nader kennis kunt maken.

Laat van u horen!

Graag horen wij van u of u aanwezig bent bij onze zomerbijeenkomst op 20 juni. U mag ook gerust uw achterban of andere geïnteresseerden meenemen, als daarvan sprake is. Wij stellen het op prijs als u aan ons doorgeeft met hoeveel personen u  aanwezig bent. Heeft u specifieke aandachtpunten of ideeën voor deze netwerkbijeenkomst, dan kunt u deze  ook aan ons doorgeven. Het is bijvoorbeeld  mogelijk om tijdens de bijeenkomst iets te presenteren of  te laten zien van (de uitwerking van) een dialoogvoorstel waar u bij betrokken bent. We staan open voor alle ideeën en gaan dan bekijken wanneer we hiervoor tijdens de borrel tijd voor kunnen vrijmaken.

Uw aanmelding en  eventuele ideeën of wensen kunt u mailen naar: samenaanzet@nijkerk.eu

Wij hopen u te zien en te spreken op 20 juni.