Met een confetti-regen is dinsdagmiddag 12 februari De Wegwijzer Nijkerk gelanceerd in gebouw Entree (bibliotheek/Sigma).  Zes deelnemende organisaties plaatsten een puzzelstukje, waarna De Wegwijzer een feit was. De Wegwijzer Nijkerk is een website voor vragen op het gebied van zorg, Wmo en welzijn. De Wegwijzer verwijst direct naar de juiste (liefst lokale of regionale) organisatie die professioneel kan ondersteunen bij de vraag. Bovendien geeft de Wegwijzer ook zelf informatie over veel van deze onderwerpen. De Wegwijzer is een initiatief van de samenleving en een samenwerkingsverband tussen de bibliotheek, Sigma, Jeugd- en jongerenwerk, de gezondheidscentra en de gemeente Nijkerk. Deze partijen hebben besloten met de Wegwijzer te starten omdat er vanuit de samenleving allerlei signalen kwamen dat er behoefte was aan zo’n lokale website. Iemand die in onze gemeente op zoek is naar lokale zorg, ondersteuning of een culturele activiteit of sport ziet al snel door de bomen het bos niet meer.  Er is zoveel aanbod!  De Wegwijzer helpt inwoners van de gemeente op weg.

Maar, de Wegwijzer Nijkerk is veel meer dan een zoekmachine en geeft interessante lokale  achtergrondinformatie, een activiteiten-kalender en het laatste nieuws. Ook is er een chatfunctie. De Wegwijzer is dus ook heel  zinvol voor professionals!

Bijzonder

De Wegwijzer Nijkerk is  een bijzonder project. Er was en is geen standaard model dat overgenomen kon worden. De organiserende partijen hebben de Wegwijzer zelf ontwikkeld en dat was en is zowel inhoudelijk als technisch een complexe uitdaging. De Wegwijzer is daarmee ook een mooi voorbeeld van Samen Nijkerk, de Nijkerkse manier waarop inwoners, organisaties, bedrijven en gemeente met elkaar samenwerken.

Nu de Wegwijzer Nijkerk gelanceerd is wil het niet zeggen dat de website klaar is en stil staat. De Wegwijzer Nijkerk is een groeimodel. In de loop van de tijd komt er meer lokale informatie, met verdiepingen op thema en met bijvoorbeeld ook filmpjes, die uitermate geschikt zijn om laaggeletterden te informeren.

Foto Kees van den Heuvel