Een zeer ruime meerderheid van de Wmo-gebruikers is tevreden over hun kwaliteit van leven en het effect van de hulp op de zelfredzaamheid. Dat blijkt uit het onafhankelijk cliëntervaringsonderzoek Wmo dat onderzoeksbureau I&O research jaarlijks in opdracht van de gemeente uitvoert.

 

Effecten Wmo-voorziening

74% van inwoners vindt dat hij/ zij een betere kwaliteit van leven heeft door de Wmo-voorziening. Dit is een stijging van 13% ten opzichte van een jaar geleden. 80% van de gebruikers is het eens met de stelling dat zij zich beter kunnen redden (stijging van 7%). 74% van de gebruikers vindt dat zij beter de dingen kan doen die zij wil (stijging van 9%).

 

Kwaliteit van de Wmo-voorziening

83% is het eens met de stelling dat de ondersteuning past bij de hulpvraag. Ook hier geldt een duidelijke stijging in de waardering met 14%. 80% is het helemaal eens met de stelling dat de kwaliteit van de ondersteuning goed is (was 76%).

 

Contact met de gemeente

Van de gebruikers geeft 75% aan dat zij wist waar ze met de hulpvraag moest zijn (was 70% vorig jaar). 73% is naar hun oordeel snel geholpen (gelijk percentage), waarbij het aantal helemaal oneens is gedaald van 14% naar 9%. 81% voelt zich serieus genomen door de medewerker (was 82%), waarbij ook het percentage helemaal oneens van 8% naar 5% is gedaald. Tot slot geeft 77% van de Wmo-gebruikers aan dat tijdens het keukentafelgesprek samen naar een oplossing is gezocht (stijging van 7%).

 

Wethouder Marly Klein geeft aan: “Door onze medewerkers en onze partners, die zorg en ondersteuning aanbieden, wordt dagelijks hard gewerkt aan een goede dienstverlening waarbij de behoefte van de gebruikers voorop staat. Deze resultaten tonen aan dat onze inwoners de inzet bij hen thuis waarderen. En dat alle partijen die daar voor nodig zijn, goed samenwerken. Als wethouder ben ik trots op alle betrokkenen die dit resultaat neerzetten. Uiteraard blijven we investeren in het nog verder verbeteren van onze dienstverlening.”

 

Jaarlijks onderzoek

Het cliënttevredenheidsonderzoek is een wettelijk verplicht onderzoek. Met daarin standaardvragen over de toegang van de voorzieningen, de kwaliteit van de voorzieningen en de mate waarin de ondersteuning bijdraagt tot zelfredzaamheid. De gemeente Nijkerk onderzoekt als extra element hoe Wmo-gebruikers het contact met de gemeente ervaren.

Van de 1.000 Wmo-gebruikers hebben 311 inwoners de enquête ingevuld. Deze respons is statistisch gezien ruim voldoende om betrouwbare uitspraken te kunnen doen over de waardering van alle Wmo-gebruikers in Nijkerk. Deze informatie helpt de gemeente bij het verder verbeteren van de zorg en ondersteuning in Nijkerk.