De VVD heeft, in de persoon  van raadslid Niels Staal, vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders over de komst van een vestiging van horecabedrijf New York Pizza op het Willem Alexanderplein. De fractie van de VVD maakt zich ook in de huidige situatie al zorgen over de verkeerssituatie op de Oranjelaan en in het verlengde daarvan het Willem-Alexanderplein, in het bijzonder over de veiligheid en vraagt zich af of een verdere verzwaring van die problematiek door de vestiging van een pizzeria met afhaal- en bezorgservice in de huidige omstandigheden gewenst is.

Op basis van de Visie Aantrekkelijk Nijkerk en het ontwerp Bestemmingsplan Binnenstad 2018 is volgens de Liberalen onvoldoende duidelijk hoe het college in de praktijk de afweging gaat maken tussen enerzijds het belang om de binnenstad te revitaliseren en anderzijds het belang om in te spelen op ontwikkelingen buiten de binnenstad waarom de markt kennelijk vraagt. Gevraagd wordt of het college bekend is met de grote parkeer- en verkeersdruk in de directe omgeving van het perceel (Oranjelaan en Willem-Alexanderplein) en de gevolgen die dat nu al heeft voor de verkeersveiligheid, de parkeerdruk en de woonomgeving. Daarnaast wordt de vraag gesteld of het vestigen van middelzware horeca op die locatie met een afhaal- en bezorgservice goed inpasbaar is uit het oogpunt van parkeren en verkeersveiligheid.

De VVD is niet tegen de komst van het pizzabedrijf, maar wellicht is elders in de binnenstad een betere locatie te vinden zodat de vitaliteit van de binnenstad wordt versterkt.