De fractie van PRO21 heeft vragen gesteld aan het college van B&W over het leerlingenvervoer. Bij monde van het nieuwbakken raadslid Janneke van Heugten is onder meer gevraagd of de ouders uit de gemeente Nijkerk zijn betrokken bij het onderzoek naar de reisduur en hoe zij dat leerlingenvervoer hebben ervaren, zoals dat nu is georganiseerd. Zijn deze ervaringen vergelijkbaar met de ervaringen van de regionale Klankbordgroep of ouders in andere gemeenten?

Er is eerder aangegeven dat er geen leerlingen uit de gemeente Nijkerk langer dan 90 minuten in het vervoer verblijven. PRO21 vraagt hoeveel leerlingen dan langer dan 60 minuten verblijven in het vervoer. Mogelijk zou in de toekomst meer kunnen worden gekozen voor passend onderwijs in Nijkerk zelf. Gevraagd wordt of de gemeente met de schoolbesturen en samenwerkingsverbanden van schoolbesturen willen onderzoeken op welke wijze leerlingen uit de gemeente Nijkerk meer passend onderwijs binnen de gemeentegrenzen van Nijkerk kunnen ontvangen.  Verder worden vragen gesteld over het projectplan ‘Zelfstandig reizen’ en de toetsing van het recht op leerlingenvervoer waarbij de ouders volgens PRO21 drempels zouden ervaren bij de in te zenden gegevens.