In de periode 2018-2022 investeert de gemeente enige miljoenen per jaar in het aantrekkelijk maken van de binnenstad van Nijkerk. Het gaat om diverse herinrichtingen en verkeersmaatregelen. De gemeente doet dit alles in goed overleg met inwoners, ondernemers en het Platform Binnenstad Nijkerk. Samen maken we de historische binnenstad dé plek om te wonen, werken, winkelen en verblijven.

De visie “Aantrekkelijk Nijkerk”, het uitgangspunt van de werkzaamheden, is van inwoners en ondernemers zelf, verenigd in het Platform Binnenstad Nijkerk. Het Platform heeft de overige inwoners en ondernemers ook uitgebreid betrokken bij deze visie en de uitwerkingsplannen. College en gemeenteraad hebben grotendeels met de plannen van het Platform ingestemd. Het is vervolgens aan de gemeente om de gewenste herinrichtingen en verkeersmaatregelen uit te voeren.

 

Wethouder Wim Oosterwijk:”Onze historische binnenstad is belangrijk voor de hele gemeente en is deze investeringen meer dan waard. De plannen zijn in overleg met alle betrokkenen gemaakt en worden ook in overleg met hen uitgevoerd.” De gemeente pakt de werkzaamheden voortvarend op. lnmiddels hebben de Frieswijkstraat, Torenstraat/Callenbachstraat en het Van Reenenepark een stijlvol uiterlijk gekregen, in lijn met de Oosterpoort. Binnenkort volgen meer straten: Langestraat, Brede Beek, Catharinastraat, Kloosterstraat, Kleterstraat, Spoorstraat , Verlaat, Voerstlaantje. Zo krijgt het centrum van Nijkerk stap voor stap een mooi en eenduidig uiterlijk, passend bij het historisch karakter van de binnenstad.

Voor 2019 staan de Nieuwstraat, Bagijnenstraat (deel), Singel en het Plein en Synagogepad op de planning. Met de herinrichtingen verandert ook stap voor stap de verkeersituatie, bedoeld om de binnenstad meer autoluw te maken. Rijrichtingen veranderen en er komen ook extra voetgangersoversteekplaatsen en fietsparkeervoorzieningen. Eind 2018 mogen auto’s niet meer overal komen in de binnenstad. Er is selectieve toegang ingevoerd (alleen met ontheffing), met daarbij camerabewaking

Parkeren

In overeenstemming met de wensen van de gemeenteraad (motie 14 december 2017), wordt bij de ontwikkeling van bronpunten (centrale parkeergelegenheden) per deelgebied en in overleg met het Platform, omwonenden, ondernemers en gemeenteraad gekeken in hoeverre het opheffen van maaiveld (begane grond) parkeren op dat moment gewenst is. Dit hangt ook samen met de planning van de mogelijke bouw van nieuwe parkeergarages op het Kerkplein en bij de Havenkom en van de uitbreiding van de Bonte Koe. Eind 2018 komt er een nieuw parkeerbeleid. Samen met een klankbordgroep van belanghebbenden in de binnenstad wordt nagedacht over het parkeervergunningstelsel.