Dinsdag 17 juli is een vliegtuigbom gevonden in het Hoevelakense bos. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) heeft de bom inmiddels verwijderd. Het gaat om een 500-ponder uit de Tweede Wereldoorlog. De vliegtuigbom is gevonden door Henk Kok en Patrick Burgers, twee amateurhistorici uit Hoevelaken. Het explosief wordt elders door de EOD tot ontploffing gebracht. De vliegtuigbom is waarschijnlijk aan het einde van de oorlog boven het dorp gelost. De amateurhistorici hebben linten gespannen om te voorkomen dat er mensen in de buurt van de bom komen. De bom ligt zo’n zeventig centimeter onder het bladerdek.