Verleden week heeft de Visiegroep Hoevelaken Centrum haar rapport aan de wethouders Wim Oosterwijk (CU-SGP) en Mariëlle Broekman (VVD) overhandigd. Deze groep bestaat uit vertegenwoordigers van ondernemers, bewoners, kerken, De Stuw, de bieb en Blits. Zij worden vanuit de gemeente ondersteund en SAB Amsterdam adviseert in de ruimtelijke ontwikkeling. Wat me opvalt is dat de groep voornamelijk uit mannen (14) bestaat. Er zitten slechts vier vrouwen in de groep en dat is niet de afspiegeling van Hoevelaken.

Ik moet zeggen dat het rapport er gedegen en professioneel uitziet, net zoals de presentatie door voorzitter Dirk Bakhuizen. De eigenlijke start was in het najaar van 2017 bij de lancering van het rapport ‘Nijkerk 2020, samen aan zet!’ waarin stond: ‘Wij willen vanuit een te ontwikkelen visie het centrum van Hoevelaken weer aantrekkelijk maken.’ En in oktober 2017 is het concept van een ‘maatschappelijk plein’ op initiatief van basisschool De Hoeve, de bieb en De Stuw aan gepresenteerd. Dit plan ging echter de prullenbak in, maar leidde wel tot de geboorte van deze visiegroep die zou moeten nadenken over de gewenste ontwikkeling van het dorpscentrum.

Het woord ‘centrum’ heb ik nu al vier keer gebruikt, maar eigenlijk zit ik met een dilemma: Hoevelaken hééft helemaal geen centrum! Het dorp Hoevelaken is een zogenaamd ‘lintdorp’. Even het geheugen opfrissen; een lintdorp is een lang uitgestrekt dorp dat zich heeft ontwikkeld langs een kanaal, weg of oeverwal (Wikipedia). En dat is Hoevelaken zeker, tot de Tweede Wereldoorlog bestond Hoevelaken uit een Dorpsstraat die van west naar oost liep en aan de noord- en zuidzijde stonden boerderijen en wat huizen. En daarachter weilanden. Opvallend is dat de Dorpskerk niet centraal ligt, maar aan de westkant net zoals een molen en een hotel. Zou maar zo kunnen dat in die tijd dit het ‘centrum’ van Hoevelaken was. Na de oorlog ontwikkelde Hoevelaken zich door het bouwen van woonwijken en industrieterreinen op de weilanden. Door de explosieve groei van het aantal inwoners groeide ook de behoefte aan meer en grotere winkels. Ik stel voor om vanaf nu over het hart van Hoevelaken te spreken i.p.v. centrum.

In 1967 werd het winkelcentrum ‘De Wiekslag’ gebouwd. De architectuur wordt ‘De nieuwe zakelijkheid’ genoemd en is anno 2018 uiteraard gedateerd. Later kwamen er nieuwe winkels aan de Westerdorpsstraat naast en tegenover De Wiekslag, allemaal met een verschillende architectuurstijl. Dit alles met op de begane grond winkels en horeca en erboven woningen. Persoonlijk vind ik alleen Residence Hoflake geslaagd. Dorpshuis De Stuw neemt sinds 1980 een centrale plek in op De Brink en de visiegroep heeft daar grootse plannen mee. ‘Het is het maatschappelijke brandpunt en dat willen we versterken door de bibliotheek en/of kunstzinnige instanties aan toe te voegen.’ Het plan is om De Stuw te vergroten tot een aantrekkelijk en transparant gebouw. Ik zeg handen uit de mouwen en werk aan een mooi hart van Hoevelaken, de slogan is er al ‘Hartje Hoevelaken’ en vergeet het centrum…

Bron: Nijkerk Nu. Column Theo Zuurman. Foto: Fabian Boot