Van Wijnen projectontwikkeling wordt ontwikkelaar van het voormalige Jumbo-pand aan de Torenstraat en de directe omgeving. Smink Vastgoed treedt op als financierder. Het Architectenteam Nijkerk is in de arm genomen om een woningbouwplan te ontwikkelen op basis van de vooraf gestelde uitgangspunten. Eén van die voorwaarden is een parkeerkelder dat plek biedt aan circa tachtig parkeerplaatsen. Over dit bron en de financiële consequenties wordt in combinatie met de verdere uitwerking van de ruimtelijke ontwikkeling nog een apart voorstel opgesteld voor de gemeenteraad. 

Vanuit het platform Binnenstad is een werkgroep Kerkplein geformeerd voor deze ruimtelijke ontwikkeling met als voorzitter oud-wethouder Jan van den Brink. Deze werkgroep heeft als doel een klankbord te zijn op het gebied van kwaliteit en draagvlak, voor de ontwikkeling van deze unieke locatie in Nijkerk. In de loop van de uitvoering van deze ontwikkeling zal door de werkgroep Openbare Ruimte en Inrichting van het Platform Binnenstad Nijkerk het initiatief worden opgepakt om de openbare ruimte te ontwerpen.