In juni presenteerde de raadscoalitie een akkoord op hoofdlijnen; ‘Verbinden met ambitie’. Hoe de uitvoering vorm krijgt, wordt nu bepaald en komt te staan in een uitvoeringsprogramma. De uitvoeringsplannen komen tot stand op de Nijkerkse manier; in verbinding met inwoners, ondernemers, verenigingen en instellingen in Nijkerkerveen, Hoevelaken en Nijkerk. In de ontwikkeling én uitvoering van het programma blijft het gesprek met elkaar erg belangrijk. Suggesties en ideeën zijn en worden op verschillende manieren en momenten opgehaald.

De nieuwe coalitie wil de beweging ‘Samen Nijkerk’ met kracht voortzetten en doorontwikkelen. Zij neemt hierbij mee wat tot nu toe geleerd is vanuit bijvoorbeeld Samen aan Zet. Binnen het uitvoeringsprogramma is participatie geen apart traject maar iets dat bij de nieuwe manier van werken hoort. Het uitvoeringsprogramma wordt een dynamisch plan waar nieuwe ontwikkelingen en projecten steeds een plek … in krijgen.

 

Ambities krijgen plek in lopende én geplande projecten

Veel ambities uit het coalitieakkoord krijgen al vorm of zijn goed in te passen in bestaande taken en lopende projecten en processen, waarbij participatie vanzelfsprekend is. Bij de opstelling van het uitvoeringsprogramma is zorgvuldig op een rijtje gezet wat reeds gebeurt of al staat gepland, zodat wordt voorkomen dat participatieprocessen dubbel plaatsvinden of worden doorkruist. Voor veel ambities geldt dat ze ingepast kunnen worden in verschillende visies die ontwikkeld gaan worden, zoals de woonvisie, de mobiliteitsvisie en de omgevingsvisie. Ook de ‘visie op werk’, de nieuwe Jeugdnota en bijvoorbeeld de Routekaart Duurzaamheid bieden ruimte aan de ambities. Bij al deze projecten is participatie een logisch onderdeel voor de ontwikkeling van beleid.

 

Aanvullende ophaalronde

Voor een aantal onderwerpen is er behoefte aan nog meer zicht op wat er leeft in de samenleving. Dit geldt voor 4 thema’s: Vrijwilligers, Aandacht (tegengaan eenzaamheid), Buurtinitiatieven, en Recreatie & toerisme. Om een zo breed mogelijke groep inwoners en professionals te bereiken, haalt de gemeente op verschillende manier suggesties en ideeën op. Gesprekken, interviews en bestaande overleggen worden hier onder andere voor gebruikt. Ook roept de gemeente via oude en nieuwe media op om ideeën voor deze onderwerpen te delen. Zo is er de mogelijkheid schriftelijk of via de website vragen te beantwoorden, of op logische ontmoetingsplekken zoals de bibliotheek. Op de website van de gemeente kunnen belangstellenden de button vinden die leidt naar de verschillende thema’s en bijbehorende formulieren waarop de ideeën kunnen worden gedeeld.

 

Als de contouren van het uitvoeringsprogramma rond eind november klaar zijn, gaat de gemeente hierover nog een keer breed in gesprek met de samenleving. Het uitvoeringsprogramma wordt vervolgens eind 2018 aan de gemeenteraad aangeboden.