Kinderen zonder kennis van de Nederlandse taal, hebben moeite om goed mee te komen op school. Voor deze groep kinderen in de basisschoolleeftijd is er in de gemeente Nijkerk de taalklas. Vanaf het nieuwe schooljaar is deze taalklas uitgebreid naar 5 dagen in de week. De taalklas is een initiatief van het onderwijs en de gemeente. De Rehobothschool verzorgt de taalklas, ook voor alle andere scholen in de gemeente Nijkerk.

Er is sinds januari 2016 een taalklas in Nijkerk.  De kinderen bezoeken de taalklas tot nu toe twee dagen in de week en ze  volgen  de overige drie dagen onderwijs op hun oorspronkelijke school. Uit  evaluatie is nu gebleken dat het beter is om de kinderen vijf dagen in de week taalklas te laten volgen. Dan is onder andere hun ontwikkeling beter te volgen. Na de taalklas gaan kinderen terug naar hun oorspronkelijke school om daar het vervolg van het onderwijs te volgen.

 

De gemeente Nijkerk ondersteunt de taalklas van harte. Wethouder Nadya Aboyaakoub-Akkouh: “Iedereen in Nijkerk telt mee en moet mee kunnen doen. Dan is het goed beheersen van Nederlands een basisvoorwaarde. Ik ben heel blij dat we kinderen met een taalachterstand via de taalklas toch een goede start kunnen geven, op weg naar een passende opleiding en geschikte baan.”

De afgelopen twee en een half jaar heeft de taalklas meer dan dertig kinderen uit acht verschillende landen geholpen om de Nederlandse taal en cultuur te leren.