Begijnen wel of niet in Nijkerk  
De Actuele Moderne Devotie Beweging heeft onlangs symbolisch bordjes geplaatst in het centrum van Nijkerk bij de Kloosterstraat en Bagijnenstraat. Dit om aan te geven dat de informatie op de huidige bordjes niet zou kloppen. Mink de Vries, coördinator van de beweging, legt uit waarom.

Maranke Pater – De Stad Nijkerk

De Moderne Devotie was volgens De Vries één van de grootste spirituele bewegingen van Nederlandse oorsprong. De beweging ontstond binnen de katholieke kerk aan het eind van de veertiende eeuw.

De Vries: ,,Het gekke is dat je in de geschiedenisboeken weinig tegenkomt over de Moderne Devotie. Het vermoeden bestaat dat bij de Reformatie, de Verlichting en de Franse Revolutie veel is weggestopt. Erasmus stond bijvoorbeeld bekend als een Moderne Devoot die in Utrecht als priester is ingewijd.”

STRAATNAMEN

Volgens De Vries worden straatnaamborden op basis van het onderzoek stap voor stap aangepast. Het is zijn missie om de Nijkerkers een stukje bewustwording te geven over de geschiedenis van de stad. ,,Mensen moeten weten hoe het verleden van de stad is geweest, zo komen ze ook meer te weten over hun eigen identiteit.”

Jan Cozijnzen, voorzitter van de Stichting Oud Nijkerk zet vraagtekens bij het verhaal van De Vries. Cozijnsen: ,,Wij gaan hier niet zomaar in mee, maar willen wel de geschiedenis schrijven zoals het hoort. We zijn door meneer de Vries op een dwingende toon benaderd met het verzoek om onze gidsen anders op te leiden. De Moderne Devotie is ooit opgericht en heeft veel ophef veroorzaakt, maar is later ook weer uitgestorven.” Cozijnsen wacht het onderzoek af. ,,Wij willen dit verhaal in de geschiedenis zoals wij die kennen plaatsen. Wij weten niet anders dan dat er Begijnen zijn geweest, die geen kloosterlingen waren. Voor ons komt het onderzoek dan ook uit de lucht vallen.”

Op 22 februari leidt De Vries een wandeling voor belangstellenden. De start is om 13.00 uur bij de toren van de Catharinakerk.

Lees de rest van het artikel in de krant of op www.stadnijkerk.nl
Foto: Maranke Pater