Bron: Nijkerk Nu – Yvonne Krol
Het aantal uren dat Steunpunt Mantelzorg kan besteden aan de ondersteuning van mantelzorgers is uitgebreid. Sigma Nijkerk heeft hiervoor twee nieuwe consulenten aangetrokken: Alie Hooijer en Ilse Ypma. Zij kunnen mantelzorgers informatie en advies geven en emotionele of praktische ondersteuning bieden. Het steunpunt wordt meer en meer een kenniscentrum mantelzorg, waar ook zorgverleners en vrijwilligers terecht kunnen om tot een goede samenwerking met mantelzorgers te komen.

Hoewel de formele zorg steeds beter samenwerkt met mantelzorgers, is er nog veel te verbeteren. Hou je je als formele zorg aan de regels of denk je vooruit en hou je rekening met de mantelzorger? Dat zijn belangrijke vragen als je maatwerk wil realiseren. De wet- en regelgeving rondom zorg en maatschappelijke ondersteuning is complex. Dit is het werkterrein van algemeen coördinator van Sigma Nijkerk Jetty Reker. Zij geeft haar visie over mantelzorg, respijtzorg, korte en lange termijn effecten. 

“Als iemand in je omgeving ziek wordt en hulp nodig heeft, wordt er van je verwacht mantelzorg te verlenen. Vaak rol je er vanzelf in omdat je voor je naaste wil zorgen. Ook al heb je een full time baan, moet je zorgen voor je gezin en het huishouden. Wanneer de hulpverlening structureel van aard wordt en je praktisch, financieel of emotioneel in de knel komt, loop je als mantelzorger tegen grenzen aan. We weten het de laatste tijd mooi te brengen: eigen regie, participatie, zoeken in je eigen netwerk… van al dat vakjargon krijg ik soms jeuk. Mensen doen dit al uit zichzelf. Ze hebben een overheid en organisaties nodig om hen te ondersteunen, niet om hen te vertellen dat ze dit moeten doen.

”Als de zorgtaken zich opstapelen, moeten mantelzorgers kiezen. Vaak laten ze persoonlijke pleziertjes als eerste vallen, ten koste van de balans in hun leven. Niet iedereen snapt de volle omvang van hun situatie. Ze kunnen zich uitermate eenzaam voelen en in een isolement terecht komen. Ja, het netwerk rondom de mantelzorger zegt vaak: als ik wat voor je kan doen, zeg je het maar. Maar om hulp vragen, dat doe je niet snel. Vanuit Sigma willen we helpen te voorkomen dat ze zelf onderuit gaan.

”Door de wijze waarop de gezondheidszorg in Nederland is geregeld, sluiten Wmo (Wet maatschappelijke ondersteuning) en Zvw (Zorgverzekeringswet) niet altijd goed aan op de Wlz (Wet langdurige zorg). Hier loop je dan tegenaan bij de indicatiestelling en het verlenen van de nodige zorg. Het is belangrijk om minder langs strakke regels te werken en oog te hebben voor de inzet van de mantelzorger op lange termijn bij de toewijzing van huishoudelijke hulp, dagbesteding, of bepaalde hulpmiddelen. Als je daardoor taken uit handen van de mantelzorger kunt nemen, houden diezelfde mantelzorgers het langer vol. Kijk naar wat iemand nodig heeft en bied maatwerk. Dus geen korte termijn denken, maar vooruit kijken naar waar iemand op langere termijn mee is geholpen. Dit ‘omdenken’ is helaas een langdurig proces.”

Sigma is een bemiddelpunt informele zorg. Namens de gemeente regelt de organisatie ook de mantelzorgwaardering.

Met respijtzorg kunnen mantelzorgers het soms langer volhouden. Dan nemen professionele zorgverleners of vrijwilligers de zorg tijdelijk over. Maar respijtzorg is zoveel meer. Als de zieke partner naar dagbesteding kan gaan, is dat minstens zo belangrijk voor de mantelzorger. Als er huishoudelijke hulp komt, kan dat enorm helpen.

Steunpunt Mantelzorg van Sigma Nijkerk is gevestigd aan de Frieswijkstraat 99 in Nijkerk, tel. 033-2474830,
info@sigma-nijkerk.nl en www.sigma-nijkerk.nl.

Eigen Foto