Alternatieve behandelstrategieën als insuline bijwerkingen geeft
Mensen met diabetes worden vaak behandeld met insuline. Insulinetherapie is effectief, maar kan ook vervelende bijwerkingen veroorzaken, bijvoorbeeld gewichtstoename, verlaagde bloedsuikerspiegels en wisselende bloedsuikerwaarden. Voor patiënten die deze bijwerkingen ondervinden is er meestal geen alternatief. Internist-Endocrinoloog Heleen de Wit van Ziekenhuis St Jansdal onderzocht alternatieve behandelstrategieën en zag onder andere dat het toevoegen van een injecteerbaar bloedsuikerverlagend geneesmiddel (GLP-1 analoog) leidde tot gewichtsafname. Op 12 oktober promoveerde zij op dit onderwerp bij het Radboudumc. 

Uit haar onderzoek bleek dat de bloedsuikerwaarden daalden en dat de insulinebehandeling soms zelfs kon worden gestopt. Na analyse van de resultaten van een aantal vergelijkbare klinische studies ontdekte zij echter dat toediening van een placebo GLP-1 analoog ook leidt tot een significante gewichtsafname, minder bijwerkingen en verlaging van bloedsuikerwaarden. Ook zag zij dat de toediening van insuline onder hoge druk met een jet-injector leidt tot een snelle daling van de bloedsuiker bij zeer hoge bloedsuikerwaarden.

De resultaten van het onderzoek van Heleen de Wit kunnen bijdragen aan het vinden van de meest effectieve en betaalbare behandeling met de minste bijwerkingen voor iedere diabetespatiënt.