Samenwerken met de juiste partners
St Jansdal heeft een strategisch actieplan ontwikkeld rondom de zorg voor ouderen. Hiermee legt het ziekenhuis een sterke basis om in de toekomst kwalitatief hoogwaardige zorg te blijven geven. Om dit te garanderen zijn stappen nodig. Het aantal ouderen groeit binnen Nederland en vaak blijven zij langer zelfstandig wonen. Dit laatste kan betekenen dat ouderen  toenemend in een kwetsbare positie terecht komen.

De zorg stijgt in complexiteit: vaak is er sprake van meerdere chronische ziektes tegelijk. Ook zijn mensen zieker als ze in het ziekenhuis komen. Het St Jansdal wil goed ingericht zijn om excellente zorg en ondersteuning aan ouderen te bieden.

Ketenpartners

Een vloeiende samenwerking met ketenpartners in de regio is belangrijk. Er zijn al sluitende afspraken  rondom de zorg na een ziekenhuisopname. Een goede overdracht is hierbij essentieel. Het koppelen van verschillende computersystemen maakt het uitwisselen van informatie een stuk efficiënter. Daarnaast moeten medisch specialisten, zaalartsen, specialisten ouderenzorg en huisartsen elkaar laagdrempelig vinden; gezamenlijke patiëntenbesprekingen en scholingen rondom ouderen staan dan ook op het programma.

Opname voorkomen

De Spoedeisende Hulp is een belangrijke plek binnen de zorg voor ouderen. Als een oudere patiënt op de SEH binnenkomt volgt standaard een screening op hoe kwetsbaar iemand is en wat iemand kan. Door goed te kijken zijn onnodige opnames in het ziekenhuis te voorkomen. Binnen de regio zijn er al enkele afspraken om patiënten buiten het ziekenhuis goed te laten herstellen. Maar dat kan en moet nog beter.

Aandacht

Ouderen die wel opgenomen moeten worden krijgen extra aandacht. Zij lopen namelijk een verhoogd risico op complicaties door de opname. Met preventieve maatregelen en alertheid op risico’s zijn sommige problemen te voorkomen. Een nauwe samenwerking tussen meerdere afdelingen is hierbij van groot belang, bijvoorbeeld tussen de specialist (en straks de ziekenhuisarts), geriaters, verpleegkundigen en fysiotherapeuten. Daarnaast ligt er een belangrijke rol voor mantelzorgers en vrijwilligers.

Observatie

De zorg voor oudere patiënten vraagt veel tijd. Op de poli geriatrie is een dagobservatiecentrum. Hier is het mogelijk om  meer tijd te nemen voor onderzoeken en het geven van uitleg. Dit centrum speelt een belangrijke rol binnen de regionale zorg en vormt een schakel tussen de huisartsen en ziekenhuis.

Ouderenzorg is een complex en belangrijk onderwerp. Ziekenhuis St Jansdal wil voortrekker zijn en dit binnen de regio goed op de kaart zetten. Een breed samengestelde stuurgroep gaat uitvoering geven aan dit actieplan.  Ook de patiëntenraad heeft zitting in deze groep. Samenwerken met de juiste partners is hierbij essentieel en onontbeerlijk.