Het bestemmingsplan Nijkerkerveen/Holkerveen wordt aangepast om sloop en woningbouw mogelijk te maken op de adressen Laakweg 32, 40 en 48. Op deze plek wordt Deelplan 3a in Nijkerkerveen gerealiseerd. Deze percelen gaan van agrarisch naar wonen en er worden tal van bijgebouwen gesloopt. Op de Laakweg 32 komen twee extra woningen en op perceel Laakweg 40 wordt één extra woning gerealiseerd. Op Laakweg 48 is enkel sprake van sloop van alle bebouwing, hier zal geen extra woning worden gerealiseerd.

De gronden zijn in gezamenlijk eigendom met Plankenburg B.V. Zodra het bestemmingsplan is vastgesteld zal de transactie plaatsvinden tussen Plankenburg B.V. (Van de Mheen) en de gemeente Nijkerk, waarbij de overige 50% van de gronden van Plankenburg B.V’ wordt aangekocht door de gemeente Nijkerk. De gronden worden ontwikkeld in een gezamenlijke grondexploitatie met Plankenburg 8.V., Nijkerkerveen deelplan 3a (Laakweg32-40-48). Het resultaat van deze gezamenlijke grondexploitatie wordt gedeeld met Plankenburg B.V. Op dezelfde werkwijze zijn ook Nijkerkerveen Deelplan 1 en 2 ontwikkeld.