Dinsdagmorgen is een begin gemaakt met de sloop van de gebouwtjes Het Biggenhok en Het Bakhuis aan de Moorselaar in Nijkerk, naast de Wulfshoeve. De sloop is door het college nodig bevonden omdat het niet meer voldoet aan de eisen van de tijd en vanwege de aanwezigheid van asbestplaten in het dakbeschot. Enkele maanden geleden werd Het Biggenhok nog gebruikt door peuterspeelzaal Triangel. Renovatie van beide gebouwen zou te duur zijn. De sloopkosten bestaan uit 20.000 euro. Daar staat tegenover dat er ook geen kosten meer zijn voor de gemeente voor het beheer van beide gebouwtjes.