Dit jaar hebben meer dan duizend mantelzorgers de mantelzorgwaardering van de gemeente aangevraagd. Die wordt uitgereikt aan partners, familieleden of vrienden die lange tijd voor een naaste zorgen. Sigma Nijkerk handelt de aanvragen namens de gemeente af.

De welzijnsorganisatie Sigma werkt nauw samen met zorgaanbieders. Consulenten Alie Hooijer en Ilse Ypma van Steunpunt Mantelzorg (een activiteit van Sigma) merken dat zorgaanbieders zich vooral richten op de cliënt en minder op de mantelzorger. Steunpunt Mantelzorg richt zich juist op mantelzorgers; het verstrekt informatie en advies en biedt emotionele of praktische ondersteuning. Alie is drs. sociale gerontologie en heeft jarenlang in verschillende functies in de ouderenzorg gewerkt. Ilse heeft de bacheloropleiding sociaal pedagogische hulpverlening gevolgd en is sinds 1994 actief op het gebied van zorg en welzijn.

“De groep mantelzorgers is heel divers,” zegt Alie. “De één is jong, de ander ouder. De één werkt en heeft een gezin, de ander heeft wat meer tijd. De ene hulpbehoevende woont nog zelfstandig, de ander is opgenomen in een verpleeghuis. De zwaarte van de zorg speelt mee. De ene mantelzorger doet de was en verzorgt het eten voor haar oude moeder, de ander heeft te maken met intensieve zorg voor een vriend met kanker. Het maakt ook verschil of je als mantelzorger te maken hebt met iemand wiens gedrag en persoonlijkheid is veranderd door bijvoorbeeld dementie. Bij mensen met een niet-Westerse achtergrond is het vaak de gewoonte, soms zelfs de plicht, om mantelzorg te verlenen. We hebben met Vluchtelingenwerk en de Turkse moskee Yunus Emre besproken hoe wij deze groep kunnen bereiken en waar nodig ondersteunen.

Ilse: “Daarnaast houden we op dit moment een grote digitale enquête onder mantelzorgers. De uitkomsten verwerken we in een nulmeting. We hebben inmiddels meer dan honderd ingevulde vragenlijsten retour gekregen en gezien dat er veel opmerkingen aan de lijst zijn toegevoegd. Wat al deze mantelzorgers gemeen hebben, is een behoefte aan informatie en behoefte aan een gevoel dat ze er niet alleen voor staan.

“Gebaseerd op alle respons hebben we besloten een Mantelzorg Café te houden op maandagmiddag 19 november in restaurant Prins Heerlijk. We hebben gekozen voor deze locatie omdat het laagdrempelig is en de eigenaar ’s Heeren Loo affiniteit heeft met het onderwerp. Locatiemanager van Prins Heerlijk, Aleid van de Bunt, vertelt dat de medewerkers van het restaurant weliswaar een verstandelijke beperking hebben, maar dat zij door hun werk tot hun recht kunnen komen. Aleid: “Ouders vragen zich af hoe het verder moet met hun thuiswonende kind als zij er niet meer zijn. Ook zij verlenen mantelzorg.”

De tweede bijeenkomst van het Mantelzorg Café is op 10 december. Voorlopig is het een proef. Als blijkt dat er voldoende animo voor is, gaan we maandelijkse bijeenkomsten organiseren. De toegang is gratis en aanmelden is niet nodig.

Alie Hooijer: “Op de bijeenkomst zal Petra van der Horst praten over de rol van de mantelzorger; de verandering in de relatie met degene voor wie hij/zij zorgt; de contacten met familie en vrienden; het (on)begrip vanuit de omgeving.” Petra is o.a. directeur Koepel Adviesraden Sociaal Domein en heeft een voorliefde voor zorg, welzijn en het maatschappelijk middenveld.

Het Mantelzorg Café vindt plaats op 19 november in Prins Heerlijk, Oranjelaan 56-58 in Nijkerk. Inloop vanaf 14.30 uur. Het programma duurt van 15.00 tot 16.00 uur. Na afloop is er gelegenheid om na te praten. Sigma Nijkerk is telefonisch bereikbaar op 033-2474830.

www.sigma-nijkerk.nl

Bron Nijkerk Nu / Yvonne Krol