De schade die het vuurwerk heeft aangericht in de gemeente Nijkerk is nog moeilijk te duiden. Op dit moment is de zichtbare schade een bedrag van 7.650 euro. De gemeente denkt echter dat dit bedrag gaat oplopen tot ruim 25.000 euro. Dat heeft te maken met de verwachte vernielingen van afvoerputten en straatkolken door zwaar vuurwerk. Later in dit jaar is een precieze inschatting te maken.