De Protestants Christelijke Ouderen Bond Nijkerk (PCOB) gaat in april een voorlichtingsdag houden over langer in eigen huis wonen. Dat gebeurt in samenwerking met de woningstichting Nijkerk, aldus voorzitter Jaap Roele tijdens de nieuwjaarsreceptie van de PCOB, woensdagmiddag 9 januari in de Kandelaar. Ook wordt door de PCOB aandacht besteed aan ouderen die onder het minimum leven en mensen die moeite hebben met de digitalisering van de samenleving. Ook gaat de PCOB in 2019 nog meer optrekken met vrijwilligersorganisatie Sigma, Thuiszorg, WSN en zorgcentra. Foto’s Kees van den Heuvel