De Lokale Partij heeft opnieuw vragen gesteld aan het college van B&W over de gevaarlijke kruising Laakweg/Amersfoortseweg. De vorige keer stelde het college dat er niets werd gedaan aan de gevaarlijke situatie. Daarop zijn de nodige reacties ontvangen van de omwonenden en een video. Raadslid Ries van Elteren stelt: ‘Er is al meerdere malen door aanwonenden en passanten aangegeven dat de verkeerssituatie, op met name de Laakweg, ronduit gevaarlijk is en dat dit veroorzaakt wordt door het parkeren en het laden en lossen van grote vrachtwagens op de Laakweg ter hoogte van de aansluiting Laakweg/Amersfoortseweg.’ Volgens het college gaat het om circa 5 vrachtwagens die komen laden en lossen en dat de auto’s van de medewerkers op het land langs de weg staan en dat die geen belemmering voor het verkeer vormen. Het lossen en laden vindt vooral plaats  in de ochtend tussen 7.00 uur en 8.30 uur en met name voor de fietsers ontstaan dan gevaarlijke situaties. Van Elteren vindt het onbegrijpelijk dat het college tot de conclusie is gekomen dat deze situatie geen problemen levert voor de verkeersveiligheid. Hij heeft de volgende vragen:

1-     Bent u bereid de situatie nogmaals en meerdere malen te gaan monitoren op tijdstippen dat er veel fietsers en auto’s naar school of werk gaan?

2-     Bent u bereid met de omwonenden en de eigenaar van het poeliersbedrijf over de genoemde problemen in gesprek te gaan om tot een goede oplossing te komen?

 

Kees van den Heuvel