Omwonenden van het westelijk deel van het Hoevelakense Bos voelen zich compleet overrompeld door suggesties om de huidige weilanden langs de Nijkerkerstraat te benutten voor recreatie en een kleine hoeveelheid woningbouw. Die ideeën zijn aangedragen in een voorgenomen ontwikkelingsvisie voor ‘Ons Hoevelakense Bos en Omgeving’, maar de omwonenden wisten nergens vanaf. Zo staat een groot parkeerterrein ingetekend bij restaurant The Old Pepermill, waar mensen hun auto kunnen neerzetten en vervolgens het Hoevelakense Bos kunnen intrekken, maar dat stuit tegen de borst van de betrokken bewoners. Ook wisten ze niets van ideeën om de weilanden langs de Nijkerkerstraat mogelijk te benutten voor recreatief gebruik om het huidige bosgebied te ontlasten. In dat recreatiegebied zou een alternatieve fietsroute moeten worden aangelegd en de ontwikkeling mogelijk moeten worden gemaakt van enkele landelijke woningen. Het gebied is nu nog 100% in privé eigendom, maar zou straks 85% openbaar moeten worden. ‘De aangedragen voorstellen zijn nog slechts indicatief,’ aldus de gemeentelijke projectleider die van mening is een andere sfeer te hebben geproefd op de inloopavond van het atelier.

In de plannen voor het Hoevelakense Bos zou het oostelijk deel, het gebied Weldammerlaan, Hoevelakerveenweg en Veenwal, zoveel mogelijk autoluw moeten worden gemaakt. Vervolgens moet daar ruimte komen voor nog meer klompenpaden, meer recreatie voor de scouting en wordt de komst van een bijenhotel aangemoedigd.  Ook wordt afgevraagd, gezien de grootschaligheid, of evenementencentrum Sparrendam nog wel op de juiste plek zit. Eerdaags worden de voorstellen middels een kansenkaart overhandigd aan de gemeenteraad. Op 10 oktober discussiëren de inwoners verder over de plannen.

Tekst en foto Kees van den Heuvel