Bron en Foto: Nijkerk Nu – Yvonne Krol 
De afdeling Nijkerk van het NVVH-Vrouwennetwerk bestaat op zaterdag 15 september 35 jaar. Het zeskoppige bestuur blikt kort terug, maar kijkt vooral vooruit.

Voorzitter Margreeth de Bruint: “De afkorting NVVH staat voor Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen. Wij zijn een afdeling van de landelijke organisatie die al in 1912 is opgericht om de belangen van vrouwen te behartigen en hun ontwikkeling te stimuleren. Het was een tijd waarin mannen het gedoogden dat hun vrouwen naar de vereniging kwamen omdat ze ervan konden leren. Dat is vandaag de dag natuurlijk heel anders. De 150 vrouwen die nu lid van onze afdeling zijn hebben carrière gemaakt of vervullen belangrijke rollen in de maatschappij. Onze vereniging is een platform geworden waar vrouwen elkaar kunnen ontmoeten en interesses delen. Onze activiteiten zijn onderverdeeld in ontspannende en educatieve clubs. We hebben een bridgeclub, twee literatuurkringen, een kunstkring, muziekkring en een koor, maar organiseren ook lezingen en bezoeken aan musea.” 

Marlies de Korte en Anneke van Ginkel leiden de programmacommissie voor lezingen. Anneke: “De onderwerpen voor die lezingen zijn heel divers: het levenstestament, architectuur, vergeten groente, boeken, hartfalen bij vrouwen, Nederlandse feesten en tradities en de vrouw als consument om er maar een paar te noemen.”

Het landelijke netwerk heeft een denktank en is aangesloten bij de Nederlandse Vrouwenraad die participeert in vergaderingen van de Verenigde Naties. Het netwerk draagt bij aan manifesten en organiseert symposia. Secretaris Fennie Verweij laat weten dat deze onderwerpen ook in de afdeling worden besproken.

“De lezingen worden gehouden in de Vredeskerk”, meldt bestuurslid Ineke Schoonebeek. “Qua politiek en godsdienst is onze afdeling neutraal. We huren enkel een zaal in deze kerk. Ook mannen zijn welkom bij de lezingen. Die worden overdag gehouden omdat de ouderen onder ons ’s avonds liever niet meer de deur uit gaan.”

Margreeth: “Dat is wel een puntje. We zien een maatschappelijke verschuiving. Vrouwen krijgen op latere leeftijd kinderen. Ze zijn druk met de opvoeding, sport en werk. Veel vrouwen komen pas na hun pensionering bij onze afdeling. Dat betekent niet dat ons ledenbestand oud en versleten is, integendeel. Het bruist bij ons van de energie. Dus ik zou tegen alle vrouwen willen zeggen: kom eens kijken hoe het er bij ons aan toegaat. En neem je vriendinnen mee.”

Informatie is te vinden op de website: nvvh.nl/afdeling/nijkerk en verkrijgbaar bij Fennie Verweij met e-mail fvanderland52@gmail.com en Ineke Schoonebeek met e-mail inesschoonebeek@gmail.com. Penningmeester Tineke Nonkes zorgt ervoor dat de afdeling financieel gezond is.

Vlnr: Tineke Nonkes, Fennie Verweij, Margreeth de Bruin, Marlies de Korte, Ineke Schoonebeek en Anneke van Ginkel. (Foto: NVVH Nijkerk)