Het nieuwe zwembad in Nijkerk wordt in april opgeleverd en formeel geopend in mei. Dat meldt de gemeente Nijkerk. De gemeente constateert niettemin ook dat de druk op voldoende beschikbaar bouwend personeel een knelpunt blijft. De beschikbaarheid van metselaars en zeker ook tegelzetters voor de binnenafwerking van het zwembad blijft problematisch.

De aannemer heeft de afgelopen periode kritisch gekeken naar de bouwvolgorde ten behoeve van de voortgang van het bouwproces. De aannemer heeft zeer recent de afbouwplanning geactualiseerd. Hiertoe is met onderaannemers en een aantal leveranciers een werksessie gehouden om tot een oplevermoment te komen. Tijdens het contractoverleg d.d. B februari jl. is geconstateerd dat het helaas niet mogelijk is gebleken het bouwproces te versnellen. De uitkomst is dat het zwembad niet in het eerste kwartaal van 2018, maar een maand later in april wordt opgeleverd.

De redenen voor deze latere oplevering zijn:

o De slechte weersomstandigheden in december en januari hebben onwerkbare dagen opgeleverd, waardoor het gebouw twee weken later dan gepland vanaf begin februari voldoende wind- en waterdicht kon worden afgewerkt;

o De beperkte beschikbaarheid van tegelzetters heeft tot gevolg dat de zwemzalen en kleedruimtes later afgewerkt en ingericht kunnen worden;

o Stagnatie in de aansluiting van de nutsvoorzieningen. De hoofdleidingen zijn volgens planning eind 2017 aangelegd in de openbare ruimte.

De aannemer die in opdracht van de nutsbedrijven de aansluiting naar het gebouw moet verzorgen, is zijn afspraak niet nagekomen. Zowel vanuit de gemeente, als vanuit de aannemer is veel inzet gepleegd om deze aansluiting op tijd gerealiseerd te krijgen, helaas zonder resultaat. De gemeente verwacht dat de huisaansluiting voor water en gas in de loop van deze maand gerealiseerd wordt.

 

Gedurende het bouwproces besteedt de gemeente veel aandacht aan de kwaliteit van het nieuwe zwembadgebouw. De kwaliteitscontroles die de afgelopen periode zijn uitgevoerd, bevestigen het beeld dat de aannemer veel aandacht heeft voor de kwaliteit van de bouwwerkzaamheden. Ook de bouwcontroles op de omgevingsvergunning, die de OmgevingsDienst De Vallei (ODDV) uitvoert, geven deze bevestiging. De voorbereidingen voor de kwaliteitscontroles in aanloop naar de ingebruikname van de diverse zwembadinstallaties zijn opgestart. Hiertoe wordt een keuringsplan opgesteld om in de periode van oplevering en acceptatie over alle rapportages te beschikken. De Provincie Gelderland heeft een verantwoordelijkheid voor een goede zwemwaterkwaliteit en veiligheid in het zwembad. Daarom wordt zij ook tijdig betrokken bij dit keuringsplan.

De afspraak is gemaakt om in beeld te brengen of het tijdelijk langer openhouden van de huidige zwembaden financiële consequenties met zich meebrengt. Met Optisport zijn afspraken gemaakt om de kosten en inkomsten voor de exploitatie van de 2 huidige zwembaden maandelijks in beeld te brengen. Eind februari ontvangt de gemeente een eerste inzicht over de maand januari 2018.

 

Het later in gebruik nemen van het nieuwe zwembad betekent dat de kosten voor onderhoud en energieverbruik over de eerste maanden van 2018 vrijvallen. De verwachting is dat de extra kosten voor het langer openhouden van de 2 huidige zwembaden geen financiële consequenties heeft, maar verrekend kunnen worden met de genoemde vrijval van onderhouds- en energiekosten.

 

Na de oplevering van het zwembad in april doorlopen wij nog een proces ter voorbereiding op de opening van het nieuwe zwembad. Dit proces ziet er in hoofdlijn als volgt uit: Na de afronding van de bouwwerkzaamheden en schoonmaak van het gebouw meldt de aannemer het gebouw gereed voor oplevering. Voorafgaand aan deze oplevering zijn alle keuringen uitgevoerd op basis waarvan de aannemer aantoont dat het zwembad volgens de contracteisen is opgeleverd. Als opdrachtgever voeren wij gedurende deze periode en na de gereedmelding een controle uit in het gebouw. Hier worden de ODDV, de Provincie en waar nodig ook de exploitant bij betrokken.