Bron en Foto: Nijkerk Nu – Yvonne Krol
De ontwikkeling van het Filippo-terrein heeft veel voeten in aarde, maar het nieuwbouwproject gaat een volgende fase in. Op het terrein zijn 29 levensloopbestendige sociale huurwoningen gepland; de meeste zijn laagbouw, de hoekwoningen krijgen twee slaapkamers op de eerste verdieping. Alle levensloopbestendige woningen worden straks verhuurd door de WSN.

Daarnaast zijn zes koopwoningen gepland, verdeeld in drie twee-onder-een-kapwoningen. Deze koopwoningen worden gebouwd aan de Jacob de Boerweg zodat ze aansluiten bij de bestaande structuur. Het bestemmingsplan wordt nu in procedure gebracht; het ligt zes weken ter inzage. Na de zomer stelt de raad het bestemmingsplan vast, waarna met de sloop en het bouwrijp maken van het terrein kan worden begonnen. De verwachting is dat de eerste woningen in het voorjaar van 2020 gereed zijn.

Wie er in de sociale huurwoningen komen te wonen, is de vraag. In de voorbereidende fase was oud-wethouder Patricia van Loozen duidelijk: Nijkerkerveners genieten voorrang. Maar de Woningwet schrijft voor dat mensen zich vrij mogen vestigen. Woningzoekenden die het langst staan ingeschreven bij WoningNet regio Eemvallei, komen het eerst in aanmerking voor beschikbare woningen. Dus als een woningzoekende uit Soest langer staat ingeschreven dan iemand in Nijkerkerveen, heeft die uit Soest voorrang. De wachttijd voor een sociale huurwoning is 7 à 8 jaar.

Hierop heeft WSN is bedacht: Toekomst Ready Wonen. Bestaande huurders van 60+ die een eengezinswoning van WSN willen ruilen voor een kleinere, gelijkvloerse woning, krijgen voorrang bij de toewijzing. Op die manier komt er beweging in de Nijkerkse huurwoningmarkt, want als de één verhuist, komt er ook weer een kans voor de ander. Op deze manier kunnen meer huurders in het huis wonen dat het beste bij hen past.

Over de 29 sociale huurwoningen op het Filippo-terrein zegt directeur-bestuurder Peter Toonen van WSN echter: “Het percentage van de woningen die we bestemmen voor Toekomst Ready Wonen (T.R.W.) is nog niet bepaald. Dit zal een deel zijn, omdat ook regulier woningzoekenden een kans moeten krijgen. Het percentage wordt doorgaans bepaald door te kijken hoeveel huurders staan ingeschreven voor T.R.W., zodat we de groep goed kunnen bedienen.”

Dus, als je niet al jaren staat ingeschreven bij WoningNet, of niet deelneemt aan T.R.W., kunnen ook Veenders fluiten naar een sociale huurwoning op het Filippo-terrein.