Bron en Foto: Nijkerk Nu – Yvonne Krol
Visiegroep Centrum Hoevelaken presenteert op 2 juli haar plannen voor het winkelcentrum Hoevelaken. Aanwezigen krijgen ruim de gelegenheid voor meningen en eigen ideeën.

“In november 2017 werd ik gebeld door wethouder Wim van Veelen,” vertelt Dirk Bakhuizen, voorzitter van de regiegroep. Bakhuizen: ”Ik was net met pensioen na jaren gemeentesecretaris van Barneveld te zijn geweest. De wethouder zocht een onafhankelijk persoon met bestuurlijke ervaring om nieuwe plannen te ontwikkelen voor het centrum van Hoevelaken. Ik heb toegestemd. Namens de gemeente werd Erik Praas als projectleider aangesteld. We vormden een groep waarin winkeliers, bewoners, de bibliotheek, kerken en het dorpshuis zijn vertegenwoordigd. We benaderden ook de huisartsen, maar Praktijk Parklaan wil haar eigen onderkomen houden. Voor de twee overige huisartsenpraktijken komen de plannen te vroeg en voor De Hoeve juist te laat. Die school heeft besloten het eigen gebouw te renoveren en uit te breiden.”

Eind januari kwam deze groep voor de eerste keer bij elkaar. Bakhuizen: ”Ter ondersteuning was ook stedenbouwkundige Arnold Meijer van bureau SAB aanwezig. Iedereen was het erover eens dat het centrum dringend aan vernieuwing toe is. Zoals de Visiegroep het nu ziet, kan de Westerdorpsstraat blijven zoals het is. Het biedt weliswaar een rommelige aanblik, maar het is wel levendig. Vooral De Wiekslag en De Brink zijn naargeestig. Deze pleinen moeten meer eenheid uit gaan stralen door bestrating, zitjes en groen. De auto’s die door de Westerdorpsstraat rijden zijn ‘te gast’ in het winkelcentrum.”

De groep heeft ook met marktmanager Gijsbert Bast gesproken. Bakhuizen: ”We willen de markt niet verplaatsen, maar we zien graag de marktkramen over beide pleinen verspreid. Daarnaast hebben we een distributie-planologisch onderzoek laten uitvoeren, waarbij o.a. is gekeken naar het winkelaanbod. Er kunnen volgens ons geen winkels meer bij. De drie supermarkten kunnen blijven, maar niet meer echt groeien. Iedere supermarkt heeft circa 1.100 vierkante meter tot zijn beschikking. We hebben met de Van Herk Groep gesproken, eigenaar van het winkelpand waarin AH is gevestigd. Zowel het pand als het paadje er langs zijn verpauperd. Het liefst zien wij dat het pand wordt gesloopt en dat er een nieuw gebouw verrijst met daarboven woningen om het financieel aantrekkelijk te maken voor de eigenaar. Het nieuwe pand zou een stuk kunnen opschuiven naar het huidige parkeerterrein met een entree aan De Brink.

“We hebben ook gesproken met Pol van Nijzoon, eigenaar van Wiekslag-panden. In overleg met de bewoners en de gemeente, is deze eigenaar bereid na te denken over het verfraaien van de gevels. Eigenaar van Jumbo Van Altena is bereid om zijn parkeerterrein aantrekkelijker te maken. De Stuw zou gerenoveerd en uitgebreid kunnen worden en niet alleen plaats te kunnen bieden aan De Haen en jeugd- en jongerencentrum Blits, maar ook aan de bibliotheek. Die kan dan vaker open zijn. Het pand waar Delfino heeft gezeten, zou weer een woonbestemming mogen krijgen.”

Bakhuizen: “Als de gemeente meewerkt, zijn de eigenaren en andere stakeholders ook bereid om mee te werken. Het dorp groeit met 1.000 tot 2.000 mensen door de bouw van circa 800 woningen, o.m in Woonpark Hoevelaken en op het Euretco-terrein. Er wordt voor huizen ook gekeken naar het pand van Beek Bikes én naar het oosten van de wijk Middelaar.’’

De in dit interview geopperde plannen en andere visies worden op maandag 2 juli van 19.30 tot 21.15 uur gepresenteerd en besproken in Hotel De Klepperman aan de Oosterdorpsstraat 11. De visiegroep kijkt met belangstelling uit naar de inbreng van de bezoekers.