Anja Vedder en Liesbeth Kranenburg hebben het NS-station van Nijkerk op het oog als locatie voor een fietsenherstelplaats. Met de NS zijn hierover verstrekkende gesprekken. Indien de Nederlandse Spoorwegen het ja-woord geven, dan kan rond januari 2019 met de verbouwing van het stationsgebouw worden begonnen. 

 

Het opknappen van zwerffietsen is een initiatief dat voortkwam uit de Dialoogsessie ‘Samen aan Zet.’ Jaarlijks worden in de gemeente Nijkerk 400 zwerffietsen geruimd. Door van die fietsen weer een goed functionerend rijwiel te maken, vang je meerdere vliegen in één klap. Je kunt hiermee een opleidingstraject tot stand brengen in samenwerking met het praktijkonderwijs, je kunt mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan bieden en hen eventueel laten doorstromen naar reguliere banen en je biedt een alternatief aan voor het vertrek van het  huidige supermarktje in het stationsgebouw. De NS heeft aangekondigd dat de levensmiddelenwinkel op den duur gaat verdwijnen. Met de komst van een fietsenherstelplaats zou ook een koffiecorner kunnen worden gerealiseerd, waar reizigers terecht kunnen voor een kop koffie, een koek en nog veel meer producten. Er zit nog veel meer in de koker. Ook is het de bedoeling om huurfietsen aan te bieden voor treinreizigers die vanaf het station naar hun werkgever in Nijkerk kunnen fietsen. Vedder en Kranenburg zijn bezig met de aanvraag van een subsidie bij de gemeente. Dat geldt is nodig voor de inrichting van het NS-station. ‘Het moet er ook echt goed uitzien,’ aldus Liesbeth Kranenburg bij OmroepN. Gelukkig heeft ze al diverse oriënterende gesprekken gevoerd met de gemeente. ‘De samenwerking die we met de gemeente hebben, is echt fantastisch. Dat is een belangrijke goede stap.’ Verder zijn positieve gesprekken gevoerd met bestaande fietsenhandelaars in Nijkerk voor een eventuele samenwerking. Een aantal staat hier voor open.

Kees van den Heuvel