Het college van burgemeester en wethouders verkent de mogelijkheden voor het plaatsen van maximaal 28 tijdelijke wooneenheden voor eenpersoonshuishoudens in Spoorkamp in Nijkerk. Dat onderzoek moet plaatsvinden op het naastliggende perceel bij het pand Omega.  Hier zouden tijdelijke wooneenheden voor eenpersoonshuishoudens met diverse achtergronden kunnen worden gerealiseerd. Het grote voordeel is dat deze woningen binnen een jaar te realiseren zijn. En dat wij voor deze diverse groep mensen een tijdelijke oplossing kunnen bieden. Om het plan verder aan te scherpen en uiteindelijk een besluit te kunnen nemen, gaan wij eerst in gesprek met onze inwoners, omwonenden en de betrokken partijen, geeft wethouder Wim van Veelen aan.

Bij het onderzoek is de Woningstichting Nijkerk (WSN) als mogelijke verhuurder betrokken. Er wordt eerst met de betrokkenen informeel gesproken om te polsen hoe zij tegen deze plannen aankijken. Vervolgens is er eind augustus een informatieavond voor alle direct betrokkenen en inwoners voor een verdere toelichting. Hier worden ook eventuele suggesties opgehaald en vragen beantwoord. Dit alles wordt meegenomen in een voorstel waar het college een besluit over zal nemen.