Als iemand hersenletsel heeft na bijvoorbeeld een beroerte, hersenoperatie of ongeluk, kan dat ingrijpende gevolgen hebben. Zeker wanneer iemand 24 uur per dag aanspraak moet kunnen maken op zorg en ondersteuning en daardoor niet meer thuis kan wonen. Dat geldt ook voor de partner of familielid die ineens mantelzorger wordt en in de zorg te maken krijgt met professionals. InteraktContour’s woonlocatie in Nijkerk organiseerde daarom op zaterdag 13 mei een bijeenkomst voor mantelzorgers van cliënten.

In de zorg en ondersteuning van cliënten betrekt InteraktContour graag de mantelzorgers. Zo kan er samen voor worden gezorgd dat de cliënt de beste zorg krijgt. Een goed samenspel tussen begeleider, mantelzorger en cliënt is daarbij erg belangrijk. De basis hiervoor ligt in elkaar leren kennen en goede onderlinge contacten. Dat zegt ook een mantelzorger die bij de bijeenkomst aanwezig was: “Door goed contact met de begeleiding kunnen we onze zorg veel beter op elkaar afstemmen”. Tijdens de lunch was daarom volop ruimte om met elkaar in gesprek te gaan.

Ook is het van groot belang dat mantelzorgers een goed beeld hebben van de kenmerken en de zichtbare en onzichtbare gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel. Dit leidt tot meer begrip en acceptie voor het veranderde gedrag van de door hersenletsel getroffene. Leoni Brandt, Gedragskundige bij InteraktContour gaf daarom  een presentaties over de kenmerken en gevolgen van niet-aangeboren hersenletsel. Dit was voor velen verhelderend en soms een eyeopener.