Op uitnodiging van de Nijkerkse serviceclub Inner Wheel houdt prof. dr. Michiel Korthals op maandag 11 februari 2019 een lezing over het hoogst actuele thema GOED ETEN. ‘We zijn vervreemd van ons voedsel en beseffen te weinig dat de productie ervan morele vragen oproept’, stelde Korthals eerder in een interview (Trouw, mei 2018). ‘Laten we meer vragen stellen bij ons eten.’ 

Eten is een van de belangrijkste dingen in ons leven. Maar wat stoppen we precies in onze mond? Is het niet zo dat uitbuiting, extreem overgewicht, ondervoeding, honger en grote milieuschade enkele gevolgen zijn van onze wijze van consumeren? Dit zou toch anders moeten kunnen, maar de vraag is: hoe dan? In zijn boek ‘Goed eten. Filosofie van voeding en landbouw’ (2018) behandelt Michiel Korthals deze vragen en ontwikkelt hij een model om de kloof tussen productie en consumptie te overbruggen. Goed eten draait om de vraag welke rol consumenten, overheden en marktpartijen kunnen spelen in de productie van smaakvoller en ethisch verantwoord voedsel. Korthals is filosoof en was tot 2014 hoogleraar toegepaste filosofie aan de Universiteit van Wageningen. Iedereen is van harte welkom!

Locatie: ‘Moeke’, Oude Barneveldseweg 98, Nijkerk, zaal: De Roode Schuur
Aanvang: 20.00 uur, zaal open 19.30 uur
Entreegeld: € 5,– per persoon, inclusief koffie/thee
Na de lezing: Gelegenheid voor debat en het stellen van vragen