Bron en Foto: Nijkerk Nu – Yvonne Krol
Het is de Nijkerkse Khadija Tazouagh herhaaldelijk opgevallen dat leerkrachten in het onderwijs weinig tot geen rekening houden met de culturele en religieuze achtergrond van leerlingen. Dat kan leiden tot misverstanden, waardoor kinderen op een achterstand worden gezet. Oneerlijk, vindt Khadija dit.

Khadija Tazouagh is geboren en getogen in Amersfoort. Inmiddels woont ze alweer 12 jaar in Nijkerk. Ze studeerde af in orthopedagogiek aan de Universiteit van Amsterdam. Ze doceerde o.a. aan de Hogeschool Rotterdam. In 2017 startte ze haar eigen bedrijf Kindzone, dat zich richt op problematische leer- en opvoedingssituaties van kinderen en jeugdigen met een niet-Westerse achtergrond.

“Ik woon al mijn hele leven in Nederland, maar toch moet ik vaak weer nadenken over hoe ik mijzelf positioneer in deze maatschappij”, zegt Khadija. Ze heeft Marokkaanse wortels en is moslima. Conform haar geloof draagt ze een hoofddoek en kleding die haar lichaam bedekt. “Dat is mijn vrije keuze en heeft niets te maken met onderdrukking. Er wordt over mij gepraat en geoordeeld. Ik krijg regelmatig te horen: ‘Wat praat u goed Nederlands’ en ‘Fatima, ga terug naar je land’. Mijn land is Nederland. Het voordeel van deze situatie is wel, dat ik moet nadenken over wie ik ben en wil zijn. Ik zou willen dat mijn omgeving mij ziet als een mens die er mag zijn. Maar ik stap niet in de slachtofferrol. Ik heb net zoveel rechten en plichten als ieder ander. Ik streef naar bewustwording bij alle groeperingen en wil bruggen slaan. Verschillen zijn juist mooi.” 

Volgens Khadija blijkt uit onderzoek dat kinderen met een niet-Westerse achtergrond vaak autoritair worden opgevoed. Ze vraagt zich af of dit nu nog steeds zo is. Ze merkt een verandering op. “Naar mijn idee heb ik zelf namelijk meer een autoritatieve opvoeding gehad. Deze stijl van opvoeden stelt redelijke grenzen, geeft uitleg, toont begrip en doet al deze dingen met gezag.

Iedere cultuur heeft zijn eigen normen en waarden. Ik heb gemerkt dat leerkrachten in het onderwijs in Nederland over het algemeen onvoldoende kennis van, en begrip hebben voor kinderen met een andere culturele en religieuze achtergrond. Religie is een belangrijk onderdeel van de identiteit. Nijkerk heeft een sterk christelijke identiteit. Maar er zijn nu eenmaal ook mensen met een islamitische identiteit. We zouden de dialoog met elkaar moeten aangaan, echt naar elkaar luisteren; accepteren dat we anders zijn en dat zien als rijkdom.

Het zou mooi zijn als mensen zich zouden verdiepen in elkaars cultuur. Ik weet wanneer het Pasen, Kerstmis en Sinterklaas is. Maar weten mensen ook wanneer en waarom het Ramadan is en wat er wordt gevierd met het Suikerfeest? Ken elkaars normen en waarden en culturele en religieuze kaders. Zo kunnen sommige mensen hun boodschap heel direct overbrengen, terwijl anderen de boodschap veel meer inkleden. Bij de ene cultuur hoort zoetigheid en elkaar feliciteren op een feestdag en bij de andere cultuur sturen ze een kaart. Bij de ene cultuur is een afspraak om 11.00 uur een stipte afspraak, terwijl bij de andere cultuur het ook wel wat later kan betekenen.”

Khadija geeft adviezen en biedt begeleiding aan kinderen en volwassenen. Binnenkort geeft ze een preventieve training ‘Alles kidzzz’ voor kinderen met externaliserende gedragsproblemen zoals boosheid en opstandigheid, agressie en pesten. Ze geeft ook workshops interculturele communicatie.

Kindzone is gevestigd op het adres Atalanta 6 in Nijkerk. Khadija Tazouagh is bereikbaar via 06-40212399 en info@kindzone.nl.

Khadija Tazouagh adviseert en begeleidt kinderen en ouders. (Foto: eigen foto)