Rondom het voormalige pand van wijkgebouw Kruiswerk West-Veluwe zijn hekken geplaatst van twee meter hoog. Ook bevinden zich binnen die hekken twee grote containers. Het ziet ernaar uit dat het gebouw geen lang leven meer is beschoren. Eerder al werd het pand naast winkelcentrum Paasbos dichtgespijkerd en hermetisch afgesloten met houten panelen, zodat niemand er meer binnen kan komen. De aanleiding was dat er regelmatig ramen werden ingegooid, er sprake was van insluipingen, drugshandel en baldadig gedrag. Het pand is van de Woningstichting Nijkerk en u hoort zo spoedig mogelijk wat de bedoeling is van deze actie.

Tekst en foto’s Kees van den Heuvel