Het is straks ongetwijfeld nog mogelijk om je hond uit te laten in het Hoevelakense Bos, maar of dit nog wel op alle plekken in het bosgebied mogelijk is, is een groot vraagteken. In ideeën die zijn aangedragen in een voorgenomen ontwikkelingsvisie van ‘Ons Hoevelakense Bos en Omgeving’, is er eigenlijk geen plek meer voor honden in het noordelijk deel van het Hoevelakense Bos, dus het gebied dat grenst aan recreatieplas Overbos in Holkerveen. Ook komen er meer gebieden waar de honden aangelijnd moeten zijn. Verder moeten de handhavende ambtenaren (boa’s) scherper gaan controleren. De maatregelen zijn nodig omdat veel overlast wordt ervaren van loslopende honden. De aanscherping van de regels moet ervoor zorgen dat het bos minder wordt belast. Het parkeren van auto’s in het Hoevelakense Bos bij de Nijkerkerstraat zou opgeheven moeten worden. Een alternatief is echter nog niet voorhanden.

Kees van den Heuvel