Het horecadeel van de recreatiepark De Elzenhoeve in Nijkerk mag worden uitgebreid. Het college van B&W staat het toe dat de bestaande entree van  8 vierkante meter wordt gesloopt en het entreegebouw nieuw kan worden gebouwd met een grootte van 90 vierkante meter. Een voorwaarde is nog wel dat het moet voldoen aan een akoestisch onderzoek dat uiterlijk 31 mei 2018 dient te worden aangeleverd en daaruit blijkt dat er geen belemmeringen aan het bouwplan in de weg staan.