Dinsdag 31 oktober aanstaande, op de dag van 500 jaar Reformatie, zal in de Grote Kerk te Nijkerk een bijzonder concert plaatsvinden met als thema ‘500 jaar Reformatie’. Aan dit concert werken mee de bekende dichter/predikant André Troost uit Ermelo, het samengesteld Tiener-, Jeugd- en Kleinkoor ‘de Regenboog’ uit Nijkerk onder leiding van Wilma Gardebroek en de Nijkerker organist Willem Harold Boog.

Aan de hand van de vijf Reformatorische pijlers Sola Fide, Sola Gratia, Sola Scriptura, Solus Christus en Soli Deo Gloria wordt in declamatie en samenzang volop aandacht besteed aan de liederen van Maarten Luther.

Het programma bestaat uit bekende koor- en samenzangen (onder andere het Lutherlied, Het Gebed des Heeren, Maranatha, Kom tot ons de wereld wacht, Psalmen 25 en 100/134) en orgelsoli (onder andere Cantabile (opus 28) Christ unser Herr zum Jordan kam van M. Dupré | Fantasie a 5 voci (opus 1) Aus tiefer Not schrei ich zu Dir van P. Gerhardt | Fantasie Psalm 25 van W.H. Zwart en de Fantasie over het Lutherlied van Feike Asma en van Jan Zwart) en uiteraard declamaties van de hand van André Troost.

Het concert begint om 19.30 uur uur (kerk geopend vanaf 19.30 uur).

De toegang is GRATIS, wel is er een collecte voor de onkosten.

U/jij bent van harte welkom!

Foto: Matthias van Bloemendaal