Zoals al enkele jaren gebruikelijk is, opent de Grote Kerk van Nijkerk op een aantal zaterdagen in de zomervakantie haar deuren voor publiek. Op 11 augustus en 18 augustus kan iedereen van 13.00 tot 15.30 een bezoek brengen aan Nijkerks oudste gebouw. En dat is zeer de moeite waard. 

 

De eerste steen voor de kerk werd gelegd in 1461 en de huidige vormen dateren van na de stadsbrand die Nijkerk in 1540 trof. In de kerk is veel te ontdekken over de geschiedenis van Nijkerk. Zo zijn er elementen te zien uit de tijd dat de kerk nog Rooms-Katholiek was. Dit zijn de vier symbolen van de evangelisten in het koor van de kerk. De verbinding van Nijkerk met Amerika komt tot uiting in een grote grafzerk van de familie Van Renselaer uit het begin van de 17e eeuw.

Het grote Van Deventer-orgel en de preekstoel zijn van later datum: ze zijn gebouwd in de 18e eeuw, toen Nijkerk rijk werd dankzij de tabaksteelt. Op de preekstoel zijn veel versieringen aangebracht in de vorm van tabaksbladeren. Deze zijn ook te zien op het voormalige doophek, dat nu als lambrisering tegen de muur onder het orgel staat.

De kerk is vrij toegankelijk. Gastheren en -dames zijn beschikbaar om wat te vertellen over het gebouw, maar gewoon rondkijken mag ook. Voor wie vragen heeft over het christelijk geloof is er alle ruimte om hierover in gesprek te gaan. Het orgel beluisteren kan ook: verschillende organisten zorgen voor wat muziek tijdens de open middagen.

En om verwarring te voorkomen: de toren is op deze middag NIET te beklimmen. Dit kan iedere donderdagavond in juli en augustus van 18.00 tot 19.15 uur.

Foto’s Matthias van Bloemendaal