In een groot deel van het centrum is een geslotenverklaring ingesteld. Binnen dit gebied is vooral ruimte om te verblijven, gemotoriseerd verkeer wordt zoveel mogelijk beperkt. Dit draagt bij aan de leefbaarheid van de binnenstad, die al een tijd onder druk staat doordat relatief veel doorgaand verkeer (ongeoorloofd) gebruik maakt van een aantal wegen in de binnenstad.
Daarom wordt vanaf begin oktober 2018 in het centrum van Nijkerk een systeem met zogenaamde selectieve toegang gehanteerd. Dit betekent dat alleen met een geldige ontheffing het gebied kan worden ingereden, wat is voorbehouden aan een beperkt aantal gebruikers zoals bewoners en ondernemers in de binnenstad. Dit wordt continue gecontroleerd door middel van camera’s die geschikt zijn voor kentekenregistratie.

Op de bijgaande afbeelding is het voetgangersgebied geel gearceerd. Op die tekening is het gebied dat zich bevindt binnen de rode ring het gebied dat de geslotenverklaring betreft. Aan de randen daarvan komt de bebording en de camera’s.

De selectieve toegang werkt op basis van kentekenregistratie. Bij alle invals- en uitvalswegen van het centrum worden camera’s geplaatst. Van elk passerend voertuig wordt het kenteken gescand en tijdelijk opgeslagen. Bewoners en ondernemers van de binnenstad, samen met een aantal andere specifieke doelgroepen zoals zorgverleners en marktkooplieden, kunnen voor de toegang tot de geslotenverklaring een ontheffing krijgen. Zij hebben permanent of op specifieke dagen en tijden toegang tot het centrum.

De camera’s scannen alleen de kentekens van voertuigen die zich in het gebied bevinden. Kentekens van voertuigen die langs het gebied rijden, maar niet erin, worden ook niet geregistreerd.

Welke straten vallen onder het gesloten gebied
De straten waar de geslotenverklaring van kracht is zijn:

Kolkstraat
Plein
Nieuwstraat (tussen huisnummer 14 en het Plein)
Speeltuinpad
Synagogepad
Bagijnenstraat (tussen Gele Weiland en het Plein)
Singel
Vetkamp (tussen Oranjelaan en Singel)
Molenplein
Oosterstraat
Smidshof (nrs. 2, 4 en 3 t/m 21)
Kleterstraat
Voerstlaantje
Frieswijkstraat (tussen Langestraat en Krudopstraat)
Langestraat
Brede Beek
Kloosterstraat
Catharinastraat
Verlaat
Bezoekers van bewoners of ondernemers kunnen een dag-ontheffing krijgen, aan te vragen door een bewoner of ondernemer in het centrum. Betreden van het gebied met een geldige ontheffing kan dus ongehinderd, maar zonder ontheffing het gebied inrijden leidt tot een boete van € 95,-.

Overdag zijn er twee vensters waarin alle verkeer ongehinderd (dus zonder ontheffing) het centrum in en uit kan rijden: tussen 7.00u en 11.00u en tussen 17.30u en 20.00u. Dit is vooral bedoeld om bevoorradend verkeer de ruimte te geven winkels te bereiken.

Na ingebruikname van het systeem begin oktober 2018 hanteren we een gewenningsperiode van drie maanden. Als in die periode voertuigen het gebied inrijden waar de geslotenverklaring van kracht is wordt een waarschuwingsbrief verstuurd in plaats van een boete uitgedeeld. We verzoeken iedereen die in aanmerking komt echter nadrukkelijk zo snel mogelijk een ontheffing aan te vragen. Zo zijn we optimaal voorbereid aan het einde van de gewenningsperiode.

Aanvragen ontheffing
Via de link naar het online formulier onder aan deze pagina, vraagt u een ontheffing aan. Vraagt u aan als inwoner, dan heeft u hiervoor DigiD nodig. Als ondernemer kunt u zonder DigiD of eHerkenning een ontheffing aanvragen.

Ontheffingenbeleid
De regels voor het wel of niet toekennen van een ontheffing zijn opgenomen in het ontheffingenbeleid. Het ontheffingenbeleid vindt u onderaan deze tekst.

Meer informatie
Indien u extra informatie wilt krijgen over selectieve toegang dan vindt u onderaan deze pagina een overzicht van met de meest voorkomende vragen. U kunt daarnaast ook contact opnemen met het Klant Contact Centrum van de gemeente Nijkerk via telefoonnummer 14 033.