Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nijkerk stelt de gemeenteraad voor om opnieuw 1 miljoen euro in te zetten voor het verstrekken van duurzaamheidsleningen. De duurzaamheidslening is bedoeld voor particuliere woningbezitters in de gemeente Nijkerk om energiebesparende maatregelen in en aan hun woning te financieren. De voorwaarden voor de lening zijn erg gunstig. Zo is de huidige rente slechts 1,6%. Sinds de start van de leningen in januari 2018 hebben ruim 130 mensen hiervan gebruik gemaakt. De bodem van de pot komt nu in zicht. Om het tempo waarin de inwoners van de gemeente Nijkerk willen verduurzamen te kunnen blijven volgen, is een nieuw bedrag van 1 miljoen euro nodig. De duurzaamheidslening is een zogenaamd ‘revolverend fonds’. In een revolverend fonds komt het uitgeleende geld  weer terug, zodat het opnieuw beschikbaar komt voor nieuwe leningen. In dit geval is dat ook zo, omdat  mensen aflossen en rente betalen.

 

De gemeente Nijkerk heeft de ambitie om in 2035 CO2-neutraal te zijn. Uit onderzoek blijkt dat ruim een kwart van het energieverbruik binnen de gemeente voor rekening komt van woningen. Het energiezuinig maken van de woningvoorraad is daarom voor de gemeente Nijkerk een belangrijke doelstelling. Wethouder Dijksterhuis: ”Wij vinden duurzaamheid een belangrijk thema. Daarom willen we woningeigenaren helpen door drempels weg te nemen. Door het nemen van energiebesparende maatregelen wonen mensen energiezuiniger, comfortabeler én dragen zij bij aan een beter milieu. Met de duurzaamheidslening is het niet nodig om eigen spaargeld in te zetten voor de maatregelen. Een win-win-situatie!”

 

Collectieve energieopwekking

Met de duurzaamheidslening kan men ook een investering in collectieve of coöperatieve, kleinschalige, duurzame energieopwekking in de gemeente Nijkerk financieren. Voorbeelden daarvan zijn de projecten van energiecoöperatie Zon op Nijkerk. Zon op Nijkerk is een initiatief van inwoners uit Nijkerk en Hoevelaken en heeft als doel om inwoners zonder geschikt dak toch de mogelijkheid te bieden om zonnestroom op te wekken. Dit kan bijvoorbeeld via daken van Nijkerkse bedrijven en de schooldaken van de Hervormde Schoolvereniging Nijkerk.

 

Aanvragen

Een aanvraag voor een duurzaamheidslening kunnen belangstellenden online doen via www.nijkerk.eu. De gemeente beoordeelt de aanvraag inhoudelijk. De financiële beoordeling wordt gedaan door het Stimuleringsfonds Volkshuisvesting. Meer informatie staat op www.svn.nl.