Het college van Burgemeester en Wethouders is not amused dat ABZ Diervoeding uit Nijkerk een brief heeft gestuurd naar de gemeenteraad, terwijl eerder was afgesproken dat de gesprekken over ABZ Diervoeding en toekomstige bouwplannen rondom het Van Rootselaarterrein en het gemeentehuis geheim zouden blijven. Dat staat in een reactie van de gemeente Nijkerk in een brief aan Hugo Doornhof, advocaat van ABZ Diervoeding. Vorige week stonden de (vertrouwelijke) plannen over grondaankopen op de agenda van de gemeenteraad. Daarop is door ABZ Diervoeding een brief gestuurd met de vraag om de belangen van ABZ niet uit het oog te verliezen, terwijl tijdens een bemiddelingsgesprek op 20 september nog was afgesproken dat alle partijen zich zonder voorbehoud hadden verplicht tot geheimhouding.  ‘Het college is zeer verrast door deze gang van zaken. De gemaakte afspraken waren nog geen week oud of ze werden al geschonden’, staat in  de brief.

Is het vertrouwen daarmee geschonden? Wethouder Wim Oosterwijk: ‘Niet perse, maar het vertrouwen wordt wel op de proef gesteld. Je probeert met elkaar eraan te bouwen. Vertrouwen kun je alleen in gezamenlijkheid bouwen. Wij vinden dit geen goede beweging.’ Oosterwijk had gehoopt  in beslotenheid tot resultaten te komen. ‘Probeer nu echt binnen die vertrouwde omgeving stappen te maken die de goede kant opgaan met elkaar. Daartoe roepen wij nu op in deze brief.’ De provincie Gelderland is de mediator tussen beide partijen en is op de hoogte gebracht van de briefwisseling.

Tekst en foto Kees van den Heuvel