Bij komende verkiezingen zal het NS-station in Nijkerk niet meer dienst doen als stembureau. De omstandigheden op het bureau waren niet best. Er was geen kachel. Daarover waren ook klachten binnengekomen. In plaats van het NS-station keert het stembureau op basisschool De Open Kring terug. Verder vervalt het eenmalige stembureau bij Museum Nijkerk op de Venestraat. In totaal blijven 22 stembureaus over. Op 20 maart 2019 vinden er verkiezingen plaats voor de Provinciale Staten en Waterschappen en op 23 mei 2019 voor het Europees Parlement. De gemeente Nijkerk heeft ongeveer 32.750 stemgerechtigden. De stembureaus zijn gekozen op basis van geografische ligging, toegankelijkheid voor mindervaliden, eisen die gesteld zijn aan de ruimte in de Kieswet, de beschikbaarheid en aantallen kiezers rond de ligging van een
stembureau.
Het mobiele stembureau wordt ingezet op stembureau Holk. Deze zal in de middag- en avonduren geopend zijn in verband met het grote aantal kiezers op dit stembureau.

Hieronder treft u een lijst met stembureaus aan
1. Stadhuis
2. Woonzorgcentrum De Pol
3. De Schakel
4. Huize St. Jozef
5. Oranje Nassauschool
6. Daltonschool Corlaer 7. lchtusschool
8. School Holk
9. De Hoeksteen
10. De Open Kring
11. Maranathaschool
12. Koningslinde
1 3. Vrijgemaakte Gereformeerde Kerk
14. De Appelgaard
1 5. Johannes Calvijnschool
16. De Voorpost
1 7. Woonzorgcentrum De Stoutenborgh
18. De Spreng
19. De Stuw
20. Willem Farelschool
21. Hotel de Klepperman
22. Mobiel stembureau school Holk