Afgelopen vier zaterdagen volgden elf statushouders uit Eritrea een training ‘Omgaan met Geld’ in Nijkerk. ‘Zinvol en leerzaam’, geven ze aan. Vluchtelingen behoren tot een risicogroep die in schulden terecht kunnen komen. Ze hebben vaak geen financiële buffer na hun kostbare vlucht en moeten daarnaast wennen aan een nieuw financieel systeem. De meeste mensen vinden niet direct werk en leven dus de eerste tijd van een uitkering.

 

Lillian Stephens, trainer bij VluchtelingenWerk, vertelt: ‘’In Eritrea wonen veel mensen op de grond van hun familie. Huur betalen hoeft dan niet. Ook het hele verzekeringssysteem is veelal onbekend. En digitaal bankieren is ook nieuw. De regels rondom belasting en subsidies zijn al best ingewikkeld voor mensen die hier geboren en getogen zijn, laat staan als je hier als nieuwkomer komt.  Daarom geef ik zo graag deze training, je helpt mensen echt verder’’.

 

VluchtelingenWerk wil voorkomen dat vluchtelingen problematische schulden krijgen. Een gezonde financiële situatie is immers onmisbaar voor een goede integratie. Daarom hebben ze samen met het Nibud de training ‘Omgaan met Geld’ ontwikkeld, speciaal voor deze doelgroep. De trainer heeft, met behulp van een tolk en een vrijwilliger uit Nijkerk, veel uitleg en praktische handvatten gegeven. En het herkennen van elkaars verhalen heeft ook een grote meerwaarde voor de deelnemers. Onlangs ontvingen acht deelnemers aan de training hun certificaat. Deelnemers moeten drie van de vier workshops hebben gevolgd, dan krijgen ze een certificaat, in totaal ontvangen elf Eritreeërs een certificaat.

 

Lillian is zelf ook ooit als nieuwkomer begonnen in Nederland. Als Engelstalige Curaçaose heeft zij hetzelfde inburgeringstraject doorgemaakt als veel van deze vluchtelingen. Dat motiveert haar extra om hen een stapje verder te helpen bij het opbouwen van hun leven hier. ‘’Blijf vooral over geld praten’’ zegt zij, ‘’voel geen schroom om met een kleine vraag naar de gemeente of VluchtelingenWerk te gaan, geen vraag is een stomme vraag’’.

 

>>Fotobijschrift:

 

Lillan Stephens, trainer ‘Omgaan met Geld’, (5de van links) heeft de certificaten uitgedeeld aan de cursisten. Geheel links de tolk en derde van links Carin Pas de vrijwilligster van VluchtelingenWerk. Foto Theo Zuurman