Hij is verdrietig over deze tijd maar vol vertrouwen op Christus. „Alleen de Heere kan ons door de verdrukkingen heen helpen.” Ds. P. H. van Trigt, hervormd predikant te Hoevelaken, Stoutenburg en Achterveld, ging op 1 juli met emeritaat. Vanuit de woning van ds. Van Trigt heb je een prachtig uitzicht op de Kraatsvijver, waarin meerkoeten en jonge eenden zwemmen. „Toen ik predikant in Ede was, viste ik hier weleens en ik bedacht dat ik hier graag zou willen wonen. Het is uitgekomen.”

Ds. Van Trigt houdt van de natuur, niet alleen in Nederland maar ook in Frankrijk en Italië, waarheen hij vaak met vakantie gaat, vanwege „het licht, het landschap en de zee.” Het geeft hem ontspanning. Dat is ook het geval met sport.

Tijdgeest

Het predikantschap is volgens ds. Van Trigt een beroep dat heel veel vergt. Hij ziet dat nogal wat predikanten met moeite hun emeritaat halen. „Dat heeft zeker te maken met deze tijd, waarin er zo veel op hen afkomt en de aantrekkingskracht van de wereld op de christelijke gemeente zo groot is.”

Daarnaast is hij, naar eigen zeggen, „een gevoelig mens” die allerlei ontwikkelingen in kerk en samenleving intensief waarneemt en ze leest „door de bril van de Bijbel. Het postmodernisme, een rijpe vrucht van de verlichting, maakt zich sterk in onze samenleving. Dat is niet neutraal. Integendeel, er is een strijd gaande tussen Christus en de boze en die spitst zich nu toe. Deze geestelijke strijd neemt op dit moment ongekende vormen aan, en het erge is dat velen daar geen besef van hebben.”

Volgens ds. Van Trigt infiltreert de tijdgeest ook in christelijke gemeenten en vanouds christelijke dorpsgemeenschappen. Als het gaat om actuele ontwikkelingen, zoals materialisme en de kerkelijke verdeeldheid, heeft men er dikwijls geen antwoord op.

Ook in de persoonlijke verhoudingen gaat het niet altijd goed. „Kan men met een christen of een andere dorpsgenoot niet meer overweg, dan kiest men er vaak voor die persoon niet meer te ontmoeten of uit de weg te gaan. Dat is vaak goed bedoeld maar de Bijbel wijst een andere weg: die van de verzoening. Persoonlijk met God door Christus, maar ook met elkaar.”

De predikant vreest dat er op deze manier verwijdering ontstaat in gemeenten en dorpsgemeenschappen. In de samenleving als geheel ziet hij zich iets dergelijks voltrekken, maar dan op grotere schaal. „De mensen leven steeds meer langs elkaar heen. In zo’n maatschappij is de kans groot dat mensen zondebokken zoeken als er iets fout gaat. Dat kunnen bijvoorbeeld vluchtelingen zijn. De mens der wetteloosheid zal steeds meer openbaar komen.”

Ds. Van Trigt ziet een radicale toewending naar de Schrift als enige oplossing. Hij verwijst in het bijzonder naar Handelingen 2:42, waar staat dat de gemeente volhardde in de leer der apostelen, in de gemeenschap, in de breking van het brood en in de gebeden. „Als de christelijke gemeente niet ootmoedig in de Schift geworteld is, hebben valse profeten, filosofen en media vrij spel bij het leggen van een ander fundament dan dat van Jezus Christus en Die gekruisigd.”

Hij heeft ervaren dat de Heere hem vanuit de Schrift in moeilijke tijden altijd bemoedigd heeft. In het bijzonder noemt hij Romeinen 15:4: „Want alles wat eertijds geschreven is, is tot onze onderwijzing eerder geschreven, opdat wij in de weg van volharding en vertroosting door de Schriften de hoop zouden behouden.”

Ds. Van Trigt: „Christus en de Bijbelschrijvers zijn ons voorgegaan. Het ging bij hen vaak door diepe dalen, maar ze bleven door Christus standvastig in het geloof en ze wisten dat ze eenmaal bij Hem en de Vader zouden zijn. Dat te weten is het meest troostvolle. Het geeft volharding en is het begin van de eeuwige vreugde.”

Levensloop ds. P. H. van Trigt

Paul van Trigt werd op 1 oktober 1951 in Numansdorp geboren. Hij studeerde theologie in Utrecht. In 1979 werd hij tot predikant bevestigd in de hervormde gemeente van Aalst in de Bommelerwaard. Daarna diende hij de gemeenten van Middelharnis (1985), Rijssen (1989), Wapenveld (1994), Ede (1999), Ouderkerk aan den IJssel (2006) en Hoevelaken, Stoutenburg en Achterveld (2011). De predikant ging op 1 juli met emeritaat.

Bron: RD