Maakt uw vereniging gebruik van een binnensportaccommodatie in de gemeente Nijkerk? Of huurt u zelf met regelmaat een binnensportaccommodatie in Nijkerk of Hoevelaken om met een groep mensen actief bezig te zijn? Dan nodigen wij u op 6 juni 2017 van 19.30 tot 21.00 uur in het stadhuis uit om uw mening te geven over hoe u uw gebruik van de binnensportaccommodatie(s) voor u ziet in de komende jaren.

De gemeente Nijkerk gaat op zoek naar een partij die de komende jaren het beheer en onderhoud van de zwembaden en binnensportaccommodaties op zich neemt. Om een goede aanbieder te vinden, moet er een aanbestedingsprocedure gevolgd worden, waarbij de eisen en wensen op papier komen te staan voor potentiële nieuwe aanbieders. We willen gebruikers van de binnensportaccommodaties betrekken bij de procedure, zodat hun wensen kunnen worden meegenomen.

De verenigingen die gebruik maken van de huidige zwembaden hebben al eerder meegedacht; we willen zo’n gesprek ook voeren met gebruikers van de sporthallen en –zalen. Verenigingen die gereageerd hebben op ons verzoek om contactgegevens achter te laten, krijgen binnenkort een uitnodiging. Maar er zijn mogelijk ook gebruikers van de sportaccommodaties waarvan we geen actueel e-mailadres hebben. Heeft u geen uitnodiging ontvangen, maar hoort u wel in het rijtje gebruikers thuis, beschouwt u deze oproep dan als uitnodiging!

Vragen/onderwerpen die aan bod komen tijdens de bijeenkomst zijn bijvoorbeeld:

Welke vereniging sport wanneer, waar en op welk tijdstip (training en competitie) en hoe ziet u dat in de toekomst?
Tarieven. Hoe ziet u de samenwerking met de nieuwe exploitant? Waar is mogelijk meerwaarde (voor verenigingen en inwoners) te behalen?

Aanmelden

Gezien het grote aantal mensen dat sport in de verschillende sporthallen en& -zalen, vragen wij u om maximaal 2 (bestuurs)vertegenwoordigers per vereniging af te vaardigen voor de bijeenkomst. Dat geldt ook voor mensen die niet in verenigingsverband, maar zelf als groep een zaal huren. Het is de bedoeling dat u zich aanmeld, zodat we weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Wilt u uw naam, mailadres en de verenigingsnaam of groep die u vertegenwoordigt, per e-mail sturen naar Edwin van Miltenburg, e.vanmiltenburg@nijkerk.eu. Wij zien u graag op 6 juni om 19.30 uur in het stadhuis!