Op donderdag 10 januari 2018 heeft de politie Nijkerk op de kruising Fliersteeg / Arkemheenweg een controle gehouden op de verlichting van de fietsers. Deze controle werd gedaan tussen 07.10 en 08.15 uur. Alhier is er sprake van woon – werk verkeer alsmede een route voor schoolgaande jeugd. In december 2017 werd hier een soortgelijke controle gehouden. Donderdagmorgen bleken twaalf fietsers de verlichting niet in orde te hebben. Herhaling van de controle deze maand wordt overwogen.